Archiwa dla wrzesień 2009

Zadośćuczynienie z art. 446 § 4 k.c. i zadośćuczynienie z art. 448 k.c. – możliwość kumulacji

wrz. 29th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności, Prawo

Zmiana przepisów kodeku cywilnego dokonana ustawą z dnia 13 maja 2008 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731) spowodowała rozszerzenie katalogu świadczeń należnych najbliższym członkom rodziny zmarłego. Wprowadzona niedawno instytucja zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c., wraz z odszkodowaniem z art. 446 § 3 k.c. prowadzi do spójności systemowej, polegającej na współistnieniu uzupełniających się świadczeń.Wyczerpywalność sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

wrz. 29th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności, Prawo

Wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej miało na celu ochronę interesów osób poszkodowanych poprzez zabezpieczenie tych osób przed skutkami niemożności uzyskania odszkodowania lub świadczenia bezpośrednio od sprawcy szkody, przy czym konieczność taka była szczególnie zauważalna w przypadku szkód powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, których liczba sukcesywnie wzrastała ze względu na coraz większą liczbę pojazdów. Zapewnienie stałego źródła wypłat ma szczególne znaczenie w przypadku szkód osobowych, w których zachodzi konieczność realizowania stałych świadczeń np. rent, czy też prowadzenia w sposób ciągły leczenia. Zdrowie i życie człowieka stanowią dobra najcenniejsze, dlatego też problem wyczerpywania się sumy gwarancyjnej, a tym samym braku dalszej ochrony poszkodowanych nabiera szczególnej wagi.Odszkodowania: miało być zgodnie z konstytucją, a jest niesprawiedliwie

wrz. 29th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

Osoby bezprawnie wywłaszczone w okresie komunizmu mogą stracić prawo do odszkodowań – dowodzą adwokat prowadzący kancelarię w Poznaniu i zatrudniona w niej prawniczka.Co zrobić, kiedy rura na działce utrudnia rozbudowę domu

wrz. 29th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

Przez moją działkę przebiega linia ciepłownicza, co ogranicza sposób jej zagospodarowania. Nie mogę np. rozbudować domu. Czy w związku z tym mam prawo domagać się odszkodowania od firmy korzystającej z linii? Jeżeli tak, to na jakich zasadach i czy może ona wejść na moją działkę i np. w razie awarii ją rozkopać? – pyta czytelnikZa co odpowiada zakład energetyczny

wrz. 29th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności, Artykuł Główny, Prawo

Jeżeli poszkodowanemu nie można przypisać winy za zdarzenie, to zakład nie uwolni się od odpowiedzialności za nie.Poszkodowani po upadłości „Kopernika” nadal czekają na odszkodowanie

wrz. 18th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

Po upadłości w lipcu br. Biura Podróży „Kopernik”, aż 3 tys. osób uznano za poszkodowane. Tymczasem znaczna część z nich do tej pory czeka na odszkodowanie.Brak stwierdzonej choroby zawodowej nie wykluczy renty

wrz. 18th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

Niezdolność do pracy spowodowana schorzeniem zawodowym daje możliwość uzyskania renty. Nie ma przy tym znaczenia, czy fakt takiej choroby został stwierdzony odpowiednią decyzją.Uprawnienia zabużańskie tylko dla obywateli polskich

wrz. 15th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

Prawo do rekompensaty przyznane zabużanom przez państwo nie jest odszkodowaniem za utracone majątki, ale rodzajem pomocy.Zadośćuczynienie – tak, ale na jakiej podstawie

wrz. 14th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

Nie ma zgody co do tego, czy oprócz pieniędzy za rzeczywiste szkody, niezadowolony turysta może domagać się zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.Wypadek w czasie przerwy w pracy to też wypadek przy pracy

wrz. 14th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności, Prawo

Jaki wypadek uznaje się za wypadek przy pracy? Sąd Najwyższy wyjaśnia, że wypadek pracownika spożywającego posiłek to również wypadek przy pracy!