październik 2009

Wyrok SN z dnia 5 września 2003 – sygn. akt II CKN 454/01

1. Według art. 822 k.c. istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyraża się w tym, że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający. Taka konstrukcja prawna ubezpieczenia chroni ubezpieczającego, który wyrządził szkodę osobie trzeciej, chroni także osobę trzecią stwarzając gwarancję rzeczywistego uzyskania odszkodowania należnego jej na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. Odpowiedzialność sprawcy za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, w sytuacji gdy sprawcę i poszkodowanego łączą bliskie stosunki rodzinne, kształtuje się identycznie jak w innych przypadkach. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być w tym wypadku węższy od zakresu odpowiedzialności ubezpieczonego sprawcy szkody.

Czytaj więcej »

Chcesz pieniędzy, wnieś wpis

W sprawach o ochronę dóbr osobistych nie ma zwolnienia z części opłaty sądowej. Jeśli zatem powód żąda pieniędzy, to od tej majątkowej części żądania uiszcza opłatę stosunkową wynoszącą 5 proc. wartości żądania, a od części niemajątkowej, np. przeprosin – opłatę stałą w wysokości 600 zł.

Czytaj więcej »

„Wprost” jednak zapłaci 5 mln dolarów córce Cimoszewicza?

Nie jest prawdą, że AWR „Wprost” nie wiedział o sprawie, jaką Małgorzata Cimoszewicz wytoczyła w Chicago tygodnikowi „Wprost”. Wydawca ją zlekceważył, a sąd zasądził gigantyczne odszkodowanie – 5 mln dolarów. Dotarliśmy do dokumentów, które potwierdzają, że pozwy doręczono do „Wprost”

Czytaj więcej »

Odpowiedzialność zarządu dróg i jego ubezpieczyciela w zakresie OC

Zarząd dróg, a pośrednio i jego ubezpieczyciel odpowiada na zasadzie winy, na co wskazuje kodeks cywilny w art. 415 poprzez stwierdzenie, że obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto wyrządził szkodę innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania. Oznacza to, iż obowiązek naprawienia szkody powstaje jedynie w razie takiego działania lub zaniechania (zaniedbania) zarządcy, które noszą znamiona winy, czyli naruszenia określonych obowiązków określonych w przepisach prawa.

Czytaj więcej »

„Super Express” ma zapłacić odszkodowanie Koteckiej

„Super Express” ma zapłacić Patrycji Koteckiej 30 tys. zł i przeprosić ją na pierwszej stronie gazety za publikację zdjęcia jej nagich piersi – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. – Ten wyrok ogranicza wolność słowa – twierdzi redaktor naczelny gazety.

Czytaj więcej »

Polska płaci 25 tys. za odsiadkę

6,5 tysiąca euro (około 25 tys. zł) wypłaci Polska Krzysztofowi Orchowskiemu i Norbertowi Sikorskiemu, dwóm więźniom, którzy poskarżyli się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na nieludzkie traktowanie. Ich godność naruszała wielkość cel, w których przebywali. Na jednego więźnia przypadało tam mniej niż trzy metry kwadratowe.

Czytaj więcej »

Celowo spowodował sto wypadków, będzie siedział

Na 4,5 roku więzienia skazany został młody mężczyzna z okolic Manchesteru, w północno-zachodniej Anglii, który na zlecenie klientów celowo spowodował prawie sto wypadków samochodowych, na czym ubezpieczyciele stracili w sumie 1,6 mln funtów.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi