Archiwa dla październik 2014

Hieny z Votum znów łowią w szpitalu

paź 31st, 2014 | przez | Kategoria: Aktualności, Artykuł Główny

Mężczyzna spod Bielska-Białej wybudził się ze śpiączki farmakologicznej po zderzeniu z tirem. Jednym z pierwszych jego gości był agent firmy, która zajmuje się pomocą w uzyskiwaniu odszkodowań. Choć Piotr Krajewski nie podpisał umowy, to za pomoc zapłacił 18 tys. zł. Wypadek zdarzył się w lutym 2009 roku. Krajewski był w czterech szpitalach. – Dopiero w […]Pirat drogowy chce milionów odszkodowania od państwa

paź 20th, 2014 | przez | Kategoria: Aktualności

Maciej U., który 16 lat temu uciekał przed policją Wisłostradą, domaga się 2,2 mln odszkodowania za niesłuszne aresztowanie. Za kratami spędził ponad dwa lata, ale ostatecznie został uniewinniony. – Popieram wniosek – oświadczył na początku procesu mec. Kazimierz Pawelec, pełnomocnik Macieja U. Jego klient domaga się od Skarbu Państwa 2 mln 252 tys. zł. Na […]323 tys. zł za zniszczone życie. Walczył o 17 mln

paź 9th, 2014 | przez | Kategoria: Aktualności

Nie 17 mi­lio­nów, a 323 ty­sią­ce zło­tych ma otrzy­mać Zbi­gniew Góra, który nie­słusz­nie zo­stał ska­za­ny za mor­der­stwo le­kar­ki z Lu­bli­na. Męż­czy­zna od­sie­dział w wię­zie­niu w sumie 1044 dni. 30 wrze­śnia za­padł nie­pra­wo­moc­ny wyrok w spra­wie za­dość­uczy­nie­nia, o które Góra wal­czy od 2009 roku. Zbi­gniew Góra zo­stał aresz­to­wa­ny w 2005 roku. Oskar­żo­ny był o za­bój­stwo Ha­li­ny […]