Szkody wyrządzone przez psa rolnika pokryje ubezpieczyciel

Cze 21st, 2017 | By | Kategoria: Aktualności, Prawo

Koniec problemów z pokryciem szkód wyrządzonych przez psa rolnika! Sąd Najwyższy podzielił opinię Rzecznika Finansowego, że poszkodowany może dochodzić odszkodowania z ubezpieczenia OC rolnika. Podobnego zdania była również Prokuratura Krajowa.

– Cieszę się, że po raz kolejny Sąd Najwyższy podzielił nasze stanowisko. Liczę, że dzięki temu ubezpieczyciele przestaną odmawiać pokrycia szkód wyrządzonych przez psa należącego do rolnika, a poszkodowani nie będą skazani na długotrwałe procesy sądowe – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Wniosek Rzecznika trafił do Sądu Najwyższego w grudniu 2016 w związku z dostrzeżeniem rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Część z nich popierało stanowisko ubezpieczycieli, nagminnie odmawiających pokrycia z OC rolnika szkód wyrządzonych przez psy należące do rolników. Argumentowali, że nie są to zwierzęta wykorzystywane użytkowo przez rolnika w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Z kolei część uznawało – podobnie jak Rzecznik Finansowy – że w wielu wypadkach pies pełni określone funkcje np. pilnując dobytku czy zwierząt i w związku z tym szkody przez niego wyrządzone powinny być rekompensowane z OC rolnika. Warto podkreślić, że takie stanowisko zajęła również biorąca udział w tym postępowaniu Prokuratura Krajowa.

Lepsza ochrona dla poszkodowanych

Sąd Najwyższy – w składzie siedmiu sędziów – podzielił punkt widzenia Rzecznika Finansowego i Prokuratury Krajowej. W sentencji orzeczenia ogłoszonej 20 czerwca stwierdził, że „Przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2060 ze zm.) ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym.”

– Uchwała ta niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia ochrony osobom poszkodowanym w wyniku takich zdarzeń. Na szczęście tego typu szkody nie są masowe. Mogą mieć za to poważne skutki dla poszkodowanego. W skrajnych przypadkach wypadek samochodowy spowodowany np. wybiegnięciem psa na jezdnię, może się skończyć bardzo poważnymi obrażeniami kierowcy lub pasażerów i dożywotnią niezdolnością do pracy. Dlatego dobrze, że poszkodowani będą mieli możliwość uzyskania z OC rolnika np. świadczeń rentowych czy pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. To mogą być niebagatelne kwoty i dobrze, że takie osoby nie będą pozostawione same sobie – mówi Ewa Kiziewicz, z biura Rzecznika Finansowego.

Przypomina, że w jednej ze spraw rozstrzyganych przez sąd, pies gospodarski zrzucił z roweru dziewczynkę. Doznała ona urazów wymagających leczenia. Łączna kwota wypłaconego zadośćuczynienia i odszkodowania sięgnęła 38 tys. zł.

Rekompensata za szkody w przeszłości

Podjęcie uchwały to dobra wiadomość także dla osób, które w przeszłości uległy wypadkowi w takich okolicznościach i zgłaszały roszczenie. Zgodnie z art. 442 (1) kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń co do znacznej części wypadków drogowych powodujących poważne urazy ciała wynosi nawet 20 lat. Jeśli to szkoda majątkowa np. na skutek zderzenia z psem został rozbity samochód, to roszczenia w większości przypadków przedawniają się w ciągu 3 lat. To oznacza, że osoby, którym towarzystwa odmówiły wypłaty w przeszłości, a nie minął termin przedawnienia ich roszczeń i będą potrafiły wykazać ich zasadność, będą mogły teraz zwrócić się o rekompensatę wraz z odsetkami.

Ważne uprawnienie Rzecznika Finansowego

To orzeczenie Sądu Najwyższego jest już 17 w którym podzielił zapatrywanie Rzecznika Finansowego na rozstrzyganą sprawę. Warto podkreślić, że od 2003 r. Sąd Najwyższy wydał 18 uchwał na wniosek Rzecznika. Doprowadziło to do ujednolicenia linii orzeczniczej sądów powszechnych w wielu sprawach, głównie dotyczących ubezpieczeń OC komunikacyjnego. Zapytanie do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności to jedno z uprawnień Rzecznika Finansowego o najsilniejszym wpływie na praktykę podmiotów rynku finansowego.

20 czerwca 2017 r.

rf.gov.pl

Tagi: , , ,

1 komentarz
Skomentuj »

  1. Czy ww. Uchwała SN ma zastosowanie do sytuacji gdy pies rolnika spowodował wypadek drogowy.
    Pies rolnika wydostał sie z ogrodzenia i wybiegła na drogę publiczną, gdzie zderzył sie z samochodem osobowym. Samochód uległ poważnemu uszkodzeniu.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Jerzy

Skomentuj