Posts Tagged ‘ SN ’

SN: I CSK 472/16

Wrz 15th, 2017 | przez | Kategoria: Prawo

W obecnym stanie prawnym żaden przepis prawa nie daje podstawy do przyznania członkom rodziny poszkodowanego, który doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, zadośćuczynienia za naruszenie ich więzi rodzinnej w sytuacji, gdy poszkodowany przeżył. POSTANOWIENIE SN Z 21.4.2017 R., I CSK 472/16. Komentowane orzeczenie ma za przedmiot roszczenie o zadośćuczynienie, rentę oraz odszkodowanie za nieprawidłowe przeprowadzenie porodu, […]Zadośćuczynieniem za zerwaną więź rodzinną z powodu stanu wegetatywnego zajmie się SN w składzie 7 sędziów

Lip 5th, 2017 | przez | Kategoria: Aktualności

Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów w postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I CSK 472/16) przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego zagadnienie prawne: „Czy roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 KC w związku z art. 24 § 1 KC przysługuje osobom bliskim poszkodowanego także wtedy, gdy na skutek […]Odszkodowanie a brak nadzoru rodziców nad dzieckiem

Maj 29th, 2017 | przez | Kategoria: Aktualności

Brak nadzoru rodziców nie zmniejsza odszkodowania należnego od sprawcy wypadku dziecka i jego ubezpieczyciela. To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego. Rodzice Pawła. S. pozwali właścicieli gospodarstwa ogrodniczego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń, w którym mieli wykupioną polisę obowiązkowego OC, o zadośćuczynienie i rentę dla ich dziecka, które mając pięć lat, wpadło do basenu na terenie tego gospodarstwa, […]Sąd Najwyższy: ofiara bez OC, krewnym zapłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Mar 5th, 2017 | przez | Kategoria: Aktualności, Prawo

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca zadośćuczynienia za śmierć w wypadku posiadacza pojazdu nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów. To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. Do obowiązków Funduszu należy m.in. wypłata odszkodowania komunikacyjnego w sytuacji, gdy posiadacz pojazdu, którym wyrządzono szkodę, nie wykupił obowiązkowego OC pojazdów. Zgodnie z art. 106 ust. 6 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu […]Domagał się rekordowego odszkodowania za bezprawny areszt. Jest wyrok

Lut 27th, 2017 | przez | Kategoria: Aktualności

Marek Kubala, biznesmen z Wałbrzycha, nie dostanie od państwa rekordowego odszkodowania, którego domagał się za utratę majątku i dobrego imienia. Jego kasację oddalił Sąd Najwyższy. Na poziomie krajowym to koniec sprawy, którą śledziły tysiące osób. Marek Kubala założył m.in. ruch społeczny Niepokonani, który walczy z pomyłkami wymiaru sprawiedliwości. Był też aktywny w mediach i portalach […]Koszt leczenia i rehabilitacji po wypadku komunikacyjnym zapłaci ubezpieczyciel w ramach OC sprawcy

Sie 17th, 2016 | przez | Kategoria: Aktualności

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych często są zmuszone korzystać z prywatnego leczenia i rehabilitacji, ponosząc przy tym wysokie koszty. W sytuacji, gdy na świadczenia finansowane przez NFZ trzeba czekać miesiącami, prywatne leczenie jest często jedynym wyjściem. Tymczasem towarzystwa wypłacające odszkodowania z komunikacyjnego OC sprawcy wypadku niejednokrotnie odmawiały refundowania takich kosztów. To się teraz musi zmienić. […]Noworodki zamienione w szpitalu, zadośćuczynienia nie będzie

Maj 30th, 2016 | przez | Kategoria: Aktualności, Artykuł Główny

Sąd Najwyższy rozstrzygał kwestię dopuszczalności dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, spowodowane czynem niedozwolonym polegającym na zamianie noworodków (jednej z bliźniaczek) w szpitalu. Z uwagi na to, że czyn ten miał miejsce w grudniu 1952 r. uznano, że w niniejszej sprawie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu zobowiązań (art. 165 § 1 w zw. z art. […]Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wyłącza osobistą odpowiedzialność pracownika, nawet tego, który posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu

Maj 30th, 2016 | przez | Kategoria: Aktualności

Sprawa rozpoznawana przez Sąd Najwyższy dotyczyła odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadek, jaki miał miejsce na terenie realizowanej inwestycji w postaci budowy budynku mieszkalnego. Wypadek ten został spowodowany nieumyślnie przez jednego ze współpracowników. Na skutek wypadku, powód doznał ciężkich obrażeń ciała. Jest przy tym niezdolny do jakiejkolwiek pracy zarobkowej, wymaga dalszej rehabilitacji i leczenia farmakologicznego ukierunkowanego na […]Porażona podczas rozmowy z podłączoną ładowarką – z szansą na odszkodowanie

Paź 4th, 2015 | przez | Kategoria: Aktualności, Artykuł Główny

Kobieta porażona prądem podczas rozmowy przez telefon komórkowy, który był podłączony do wadliwej ładowarki, ma wciąż szanse na uzyskanie odszkodowania od importera. W piątek Sąd Najwyższy zwrócił tę cywilną sprawę sądowi II instancji. W 2010 r. Grażyna N. została porażona prądem podczas rozmowy przez telefon komórkowy, który był podłączony do wadliwej ładowarki. Kobieta doznała poparzeń […]SN: Poszkodowany w stłuczce nie jest konsumentem

Wrz 10th, 2015 | przez | Kategoria: Aktualności

– Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych nie są konsumentami – orzekł Sąd Najwyższy. W praktyce oznacza to, że kierowcy w sporach z ubezpieczycielami nie mogą liczyć na pomoc Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Uchwała Sądu Najwyższego to efekt działań towarzystwa ubezpieczeniowego Uniqa. Ubezpieczyciel odwoływał się do sądu apelacyjnego w sprawie zasądzonej przez UOKiK. Urząd stwierdził, że […]