Posts Tagged ‘ wypadek przy pracy ’

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wyłącza osobistą odpowiedzialność pracownika, nawet tego, który posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu

maj 30th, 2016 | przez | Kategoria: Aktualności

Sprawa rozpoznawana przez Sąd Najwyższy dotyczyła odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadek, jaki miał miejsce na terenie realizowanej inwestycji w postaci budowy budynku mieszkalnego. Wypadek ten został spowodowany nieumyślnie przez jednego ze współpracowników. Na skutek wypadku, powód doznał ciężkich obrażeń ciała. Jest przy tym niezdolny do jakiejkolwiek pracy zarobkowej, wymaga dalszej rehabilitacji i leczenia farmakologicznego ukierunkowanego na […]Pobicie pracownika podczas wykonywania czynności pracowniczych

mar 14th, 2013 | przez | Kategoria: Aktualności

Pobicie pracownika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności pracowniczych wystarczy do przyjęcia związku zdarzenia z pracą. Wyrok SN z 8.11.2012 r., II PK 80/12 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 8.11.2012 r. sprawy z […]Samobójstwo kierowcy wypadkiem przy pracy

lut 21st, 2013 | przez | Kategoria: Aktualności

To był wypadek przy pracy – orzekł sąd odwoławczy w sprawie samobójstwa jednego z kierowców białostockiego PKS-u. Na takiej decyzji sądu zależało wdowie po kierowcy. Dopiero teraz kobieta, będzie mogła ubiegać się o rentę rodzinną czy zasiłek z ZUS-u. Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zapadł prawomocny wyrok dotyczący tragedii, jaka rozegrała się podczas strajku w […]Wdowa walczy o odszkodowanie, z drugiej strony: lekarze, KRUS, sąd pracy i karny

gru 21st, 2012 | przez | Kategoria: Aktualności

Drwal z drzazgą w sercu zmarł przez błąd lekarzy – uznał sąd, więc KRUS nie chce wypłacić wdowie odszkodowania, bo skoro lekarze zawinili, to nie doszło do „śmiertelnego wypadku przy pracy”. Sprawa drwala z okolic Kędzierzyna-Koźla to jeden z najniezwyklejszych przypadków, z jakimi zetknęli się lekarze, prokuratura, ale też sąd karny i… sąd pracy. Sześć […]Wypadek przy pracy

lis 8th, 2012 | przez | Kategoria: Aktualności

Złamałeś nogę w pracy? A może doznałeś urazu kręgosłupa w drodze do biura? Sprawdź, czy to mogą być wypadki przy pracy i czy należy ci się odszkodowanie W pierwszej połowie 2012 roku w Polsce wypadkom przy pracy uległo ponad 40 tys. osób – donoszą najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. To tylko o 10 proc. mniej […]Wypadek przy pracy – pracownicze roszczenia uzupełniające

paź 9th, 2012 | przez | Kategoria: Aktualności

W sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, może, oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego, dochodzić również roszczeń uzupełniających od pracodawcy. Roszczenia takie przysługują z mocy prawa również członkom rodziny poszkodowanego pracownika. Zgodnie z kodeksem cywilnym, poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy ekwiwalentu pieniężnego w postaci: – jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy (art. 444 § 1 […]Odszkodowanie za wypadek przy pracy nie ulega przedawnieniu

gru 5th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności, Prawo

Roszczenie o jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie ulega przedawnieniu. Ma ono bowiem charakter ubezpieczeniowy, a nie pracowniczy.