październik 2014

Hieny z Votum znów łowią w szpitalu

Mężczyzna spod Bielska-Białej wybudził się ze śpiączki farmakologicznej po zderzeniu z tirem. Jednym z pierwszych jego gości był agent firmy, która zajmuje się pomocą w uzyskiwaniu odszkodowań. Choć Piotr Krajewski nie podpisał umowy, to za pomoc zapłacił 18 tys. zł. Wypadek zdarzył się w lutym 2009 roku. Krajewski był w

Czytaj więcej »

Pirat drogowy chce milionów odszkodowania od państwa

Maciej U., który 16 lat temu uciekał przed policją Wisłostradą, domaga się 2,2 mln odszkodowania za niesłuszne aresztowanie. Za kratami spędził ponad dwa lata, ale ostatecznie został uniewinniony. – Popieram wniosek – oświadczył na początku procesu mec. Kazimierz Pawelec, pełnomocnik Macieja U. Jego klient domaga się od Skarbu Państwa 2

Czytaj więcej »

323 tys. zł za zniszczone życie. Walczył o 17 mln

Nie 17 mi­lio­nów, a 323 ty­sią­ce zło­tych ma otrzy­mać Zbi­gniew Góra, który nie­słusz­nie zo­stał ska­za­ny za mor­der­stwo le­kar­ki z Lu­bli­na. Męż­czy­zna od­sie­dział w wię­zie­niu w sumie 1044 dni. 30 wrze­śnia za­padł nie­pra­wo­moc­ny wyrok w spra­wie za­dość­uczy­nie­nia, o które Góra wal­czy od 2009 roku. Zbi­gniew Góra zo­stał aresz­to­wa­ny w 2005 roku.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi