Kontakt

Stowarzyszenie "DUAE ROTAE"
ul. Woj. Pol. 13
PL-58-200 Dzierżoniów
fax: 748320860
odszkodowania@hybryda.info

Tytuł prasowy zarejestrowany
przez Sąd Okręgowy w Świdnicy
pod numerem: 450
Redaktor naczelny: Leszek Kwiecień