Prawo

Szkody w pojazdach związane z ubytkami (dziurami) w drodze oraz dziko żyjącymi zwierzętami – praktyczne odpowiedzi na pojawiające się problemy

Kto odpowiada za szkody wynikłe z zaniedbań w utrzymaniu infrastruktury drogowej? Za szkodę spowodowaną zawinionym zaniedbaniem w utrzymaniu infrastruktury drogowej odpowiada podmiot, któremu ustawa nakazuje dbanie o jej prawidłowy stan, czyli odpowiedni zarządca drogi. I tak kolejno: Zarządca drogi ma obowiązek monitorowania stanu dróg i utrzymania go w bezpiecznym dla

Czytaj więcej »

Sąd Najwyższy: likwidacja szkód z OC bez wymuszonych rabatów

Czy firmy ubezpieczeniowe mogą narzucać poszkodowanym usługi powiązanych z nimi warsztatów i ich ceny? Siedmiu sędziów SN podjęło kolejną uchwałę w tej kwestii. O rozstrzygnięcie tych sporów wystąpił jeszcze w 2022 r. rzecznik finansowy. Zapytał Sąd Najwyższy, czy zakład ubezpieczeń może ustalić odszkodowanie przysługujące poszkodowanemu z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Czytaj więcej »

Podatek dochodowy od świadczeń z ubezpieczenia OC sprawy za szkody na osobie. Płacić czy nie płacić?

Praktyka dochodzenia roszczeń od sprawcy, w tym od ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC, za szkody na osobie, wskazuje, że jest to często proces długi – z uwagi na spory wynikające z wątpliwości co do odpowiedzialności sprawców szkody, jak i rozmiaru samej szkody oraz wysokości odpowiednich kwot. Ponadto, często należy uwzględnić na

Czytaj więcej »

SN: ubezpieczyciel nie może zaniżać kosztów naprawy auta

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 sierpnia 2017 r, wywiedzioną na korzyść małżeństwa poszkodowanego w wyniku kolizji drogowej. – Dla odpowiedzialności ubezpieczyciela istotne znaczenie ma sam fakt powstania szkody, a nie fakt naprawienia samochodu i powstania wydatków z tego

Czytaj więcej »

SN: ugoda z poszkodowanym nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności

Pomimo ugody zawartej z poszkodowanym, ubezpieczyciel pozostanie zobligowany do zapłaty odszkodowania, jeśli poszkodowany skieruje swe żądanie wprost do sprawcy – wynika z wyroku Sądu Najwyższego oddalającego skargę kasacyjną zakładu ubezpieczeń. Wyrok został właśnie opublikowany na stronie SN, choć zapadł niemal rok temu – 22 października 2021 r. (I CSKP 76/21).

Czytaj więcej »

Ważny wyrok ws. nowej zasady ruchu drogowego. Chodzi o pierwszeństwo pieszych

Sąd ukarał kierującą, która nie przepuściła czekającej przed pasami pieszej. – Każde zachowanie pieszego zdradzające zamiar wejścia na przejście dla pieszych kierujący pojazdem musi odebrać, jako sytuację „wchodzenia na przejście” – podkreślono. O wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim pisze branżowy portal brd24.pl. Dotyczył on sytuacji, w której jeden kierowca

Czytaj więcej »

Będzie cennik błędów medycznych?

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, który został niedawno przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, trafił właśnie do prac Komisji Prawniczej. Główny nacisk kładzie się w nim na podnoszenie jakości usług medycznych oraz sprawne naprawianie szkód doznanych przez pacjentów. Obowiązkowe analizowanie przyczyn zdarzeń niepożądanych oraz wyciąganie

Czytaj więcej »

Podmuch z silnika samolotu wyrzucił pasażerkę na kilka metrów. Jest wyrok TSUE

Uraz psychiczny pasażera może być porównywalny z uszkodzeniem ciała – wynika z czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Kanwą sprawy, w której zapadł czwartkowy wyrok TSUE był wypadek podczas ewakuacji z samolotu. Silny podmuch powietrza z silnika wyrzucił pasażerkę na wysokość kilku metrów. Wskutek tego zdarzenia u kobiety zdiagnozowano zespół stresu

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi