wypadek przy pracy

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wyłącza osobistą odpowiedzialność pracownika, nawet tego, który posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu

Sprawa rozpoznawana przez Sąd Najwyższy dotyczyła odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadek, jaki miał miejsce na terenie realizowanej inwestycji w postaci budowy budynku mieszkalnego. Wypadek ten został spowodowany nieumyślnie przez jednego ze współpracowników. Na skutek wypadku, powód doznał ciężkich obrażeń ciała. Jest przy tym niezdolny do jakiejkolwiek pracy zarobkowej, wymaga dalszej rehabilitacji

Czytaj więcej »

Pobicie pracownika podczas wykonywania czynności pracowniczych

Pobicie pracownika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności pracowniczych wystarczy do przyjęcia związku zdarzenia z pracą. Wyrok SN z 8.11.2012 r., II PK 80/12 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw

Czytaj więcej »

Samobójstwo kierowcy wypadkiem przy pracy

To był wypadek przy pracy – orzekł sąd odwoławczy w sprawie samobójstwa jednego z kierowców białostockiego PKS-u. Na takiej decyzji sądu zależało wdowie po kierowcy. Dopiero teraz kobieta, będzie mogła ubiegać się o rentę rodzinną czy zasiłek z ZUS-u. Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zapadł prawomocny wyrok dotyczący tragedii, jaka

Czytaj więcej »

Wypadek przy pracy

Złamałeś nogę w pracy? A może doznałeś urazu kręgosłupa w drodze do biura? Sprawdź, czy to mogą być wypadki przy pracy i czy należy ci się odszkodowanie W pierwszej połowie 2012 roku w Polsce wypadkom przy pracy uległo ponad 40 tys. osób – donoszą najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. To

Czytaj więcej »

Wypadek przy pracy – pracownicze roszczenia uzupełniające

W sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, może, oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego, dochodzić również roszczeń uzupełniających od pracodawcy. Roszczenia takie przysługują z mocy prawa również członkom rodziny poszkodowanego pracownika. Zgodnie z kodeksem cywilnym, poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy ekwiwalentu pieniężnego w postaci: – jednorazowego odszkodowania za uszczerbek

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi