RzU

Poszkodowani nadal będą szukać sprawiedliwości w sądzie. UFG nie zbada, czy niezidentyfikowany sprawca popełnił przestępstwo

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie zbada, czy niezidentyfikowany sprawca popełnił przestępstwo. Tylko sąd zdecyduje więc o zastosowaniu 20-letniego terminu przedawnienia. Zgodnie z kodeksem cywilnym roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawniają się po upływie 3 lub – w przypadku szkód powstałych wskutek zbrodni lub występku – 20 lat. W październiku

Czytaj więcej »

Ugoda goni ugodę – część pierwsza

W związku z licznymi doniesieniami poszkodowanych dotyczących ugód zawieranych w ich imieniu przez „profesjonalne” kancelarie odszkodowawcze, rozpoczynamy nasz cykl. Mamy nadzieję, iż uda nam się pokazać skalę tego patologicznego zjawiska, kiedy jedyną rolą „profesjonalnej” kancelarii odszkodowawczej jest szybkie zawarcie ugody przedsądowej bądź w lepszym dla poszkodowanym wypadku, uzyskanie wyłącznie kwoty

Czytaj więcej »

Nie wierzmy we wszystkie obietnice ubezpieczycieli

Nie wierzmy we wszystkie obietnice ubezpieczycieli – Jestem fanką ubezpieczeń i uważam, że musimy się ubezpieczać na wypadek różnych zdarzeń – mówi w rozmowie z Wiktorem Ferfeckim Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych. Czy pani zdaniem firmy ubezpieczeniowe działają w Polsce fair? To zależy od punktu widzenia. Ich celem jest jak największy

Czytaj więcej »

„Miała 80 lat. Długo by nie żyła”. Co zrobi ubezpieczyciel, by nie płacić odszkodowania

Kobieta i tak by umarła, więc pełne odszkodowanie się nie należy – tak Sąd Rejonowy w Tarnowie uzasadniał wyrok w sprawie odszkodowania za śmierć starszej kobiety potrąconej na jezdni. Również ubezpieczalnie robią wiele, by uniknąć wypłacenia pieniędzy. Umowa o „niezdolności do pracy” tak naprawdę dotyczy „niezdolności do egzystencji”. A zawał

Czytaj więcej »

Rzecznik Ubezpieczonych pyta SN

W dniu 19 października 2011 r. Rzecznik Ubezpieczonych złożył do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni treści art. 361 § 2 oraz 363 § 1 k.c., w zakresie dotyczącym zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne w ramach

Czytaj więcej »

Propozycja Rzecznika budzi kontrowersje

Według szacunków Polskiej Izby Ubezpieczeń, wprowadzenie obowiązku zapewnienia auta zastępczego każdemu kierowcy poszkodowanemu w wypadku oznaczałoby dla branży wzrost kosztów o 1 mld zł. Wprowadzenia takiej zasady chce Rzecznik Ubezpieczonych. – pisze „Rzeczpospolita”. Zdaniem towarzystw, RU stawia rynek w trudnej sytuacji. – Z jednej strony reprezentuje poważny urząd, który szanujemy.

Czytaj więcej »

Refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych

Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego, które powstało wskutek ruchu innego pojazdu rodzi szereg negatywnych zdarzeń w sytuacji majątkowej poszkodowanego. Oprócz konieczności poniesienia kosztów naprawy pojazdu mechanicznego lub zakupu innego pojazdu, poszkodowany ponosi szereg innych wydatków związanych z faktem zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. W relacjach ubezpieczyciel i poszkodowany dość częstym przedmiotem

Czytaj więcej »

Jak oszukują ubezpieczyciele

Zaniżanie wartości auta i zawyżanie kosztów napraw, wciskanie tańszych zamienników zamiast oryginalnych części – to tylko niektóre z grzechów ubezpieczycieli. Sprawą zajął się UOKiK. W auto pana Piotra wjechała toyota yaris. Aviva, gdzie sprawca wypadku miał ubezpieczenie, orzekła, że auto pana Piotra nadaje się do kasacji. Pięcioletnie volvo V50 ubezpieczyciel

Czytaj więcej »

Zadośćuczynienie z art. 446 § 4 k.c. i zadośćuczynienie z art. 448 k.c. – możliwość kumulacji

Zmiana przepisów kodeku cywilnego dokonana ustawą z dnia 13 maja 2008 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731) spowodowała rozszerzenie katalogu świadczeń należnych najbliższym członkom rodziny zmarłego. Wprowadzona niedawno instytucja zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c., wraz z odszkodowaniem z art. 446 § 3 k.c. prowadzi do spójności systemowej, polegającej na współistnieniu uzupełniających się świadczeń.

Czytaj więcej »

Wyczerpywalność sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej miało na celu ochronę interesów osób poszkodowanych poprzez zabezpieczenie tych osób przed skutkami niemożności uzyskania odszkodowania lub świadczenia bezpośrednio od sprawcy szkody, przy czym konieczność taka była szczególnie zauważalna w przypadku szkód powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, których liczba sukcesywnie wzrastała ze względu na coraz większą liczbę pojazdów. Zapewnienie stałego źródła wypłat ma szczególne znaczenie w przypadku szkód osobowych, w których zachodzi konieczność realizowania stałych świadczeń np. rent, czy też prowadzenia w sposób ciągły leczenia. Zdrowie i życie człowieka stanowią dobra najcenniejsze, dlatego też problem wyczerpywania się sumy gwarancyjnej, a tym samym braku dalszej ochrony poszkodowanych nabiera szczególnej wagi.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi