Łącznie OC członków zarządu i rady nadzorczej spółki nie jest przychodem

Mar 4th, 2009 | By | Kategoria: Aktualności

Jak informuje „Gazeta Prawna” (Nr z 27.02.2009 r.), w sprawie obciążenia fiskalnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i członków rady nadzorczej  zapadł bardzo korzystny wyrok dla członków zarządów, rad nadzorczych i spółek kapitałowych. Sąd Administracyjny w Warszawie  orzekł (sygn. akt III SA/Wa 2019/08, wyrok nieprawomocny), ze  w sytuacji, gdy spółka akcyjna kupuje tego typu polisę łącznie, to ubezpieczenie nie stanowi przychodu tych osób, a zatem nie muszą oni płacić podatku dochodowego od osób fizycznych – podkreśla dziennik.
W uzasadnieniu wyroku SA  zwrócił uwagę, że do ubezpieczenia tego ma zastosowanie art. 808 k.c., który określa możliwość ubezpieczania osób trzecich, i 822 k.c., nakładający na ubezpieczyciela obowiązek wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim. Według sądu,  za niewłaściwe wykonanie pracy, zgodnie z zapisami kodeksu pracy, odpowiada spółka, dlatego ubezpieczenie takie chroni również interesy samej spółki. Jednak,  zgodnie z ustawą o PIT, przychód musi być przypisany konkretnej osobie. Tak więc – pisze gazeta – w przypadku wykupywania ubezpieczenia OC chroniącego cały zarząd i całą radę nadzorczą, bez względu na zmiany personalne zachodzące w ich składzie, nie jest możliwe przypisanie przychodu poszczególnym ich członkom.


Tagi: ,

Komentarze są zablokowane.

Skomentuj