Szkody wyrządzone przez psa rolnika pokryje ubezpieczyciel

Koniec problemów z pokryciem szkód wyrządzonych przez psa rolnika! Sąd Najwyższy podzielił opinię Rzecznika Finansowego, że poszkodowany może dochodzić odszkodowania z ubezpieczenia OC rolnika. Podobnego zdania była również Prokuratura Krajowa.

– Cieszę się, że po raz kolejny Sąd Najwyższy podzielił nasze stanowisko. Liczę, że dzięki temu ubezpieczyciele przestaną odmawiać pokrycia szkód wyrządzonych przez psa należącego do rolnika, a poszkodowani nie będą skazani na długotrwałe procesy sądowe – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

Wniosek Rzecznika trafił do Sądu Najwyższego w grudniu 2016 w związku z dostrzeżeniem rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Część z nich popierało stanowisko ubezpieczycieli, nagminnie odmawiających pokrycia z OC rolnika szkód wyrządzonych przez psy należące do rolników. Argumentowali, że nie są to zwierzęta wykorzystywane użytkowo przez rolnika w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Z kolei część uznawało – podobnie jak Rzecznik Finansowy – że w wielu wypadkach pies pełni określone funkcje np. pilnując dobytku czy zwierząt i w związku z tym szkody przez niego wyrządzone powinny być rekompensowane z OC rolnika. Warto podkreślić, że takie stanowisko zajęła również biorąca udział w tym postępowaniu Prokuratura Krajowa.

Lepsza ochrona dla poszkodowanych

Sąd Najwyższy – w składzie siedmiu sędziów – podzielił punkt widzenia Rzecznika Finansowego i Prokuratury Krajowej. W sentencji orzeczenia ogłoszonej 20 czerwca stwierdził, że „Przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2060 ze zm.) ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym.”

– Uchwała ta niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia ochrony osobom poszkodowanym w wyniku takich zdarzeń. Na szczęście tego typu szkody nie są masowe. Mogą mieć za to poważne skutki dla poszkodowanego. W skrajnych przypadkach wypadek samochodowy spowodowany np. wybiegnięciem psa na jezdnię, może się skończyć bardzo poważnymi obrażeniami kierowcy lub pasażerów i dożywotnią niezdolnością do pracy. Dlatego dobrze, że poszkodowani będą mieli możliwość uzyskania z OC rolnika np. świadczeń rentowych czy pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. To mogą być niebagatelne kwoty i dobrze, że takie osoby nie będą pozostawione same sobie – mówi Ewa Kiziewicz, z biura Rzecznika Finansowego.

Przypomina, że w jednej ze spraw rozstrzyganych przez sąd, pies gospodarski zrzucił z roweru dziewczynkę. Doznała ona urazów wymagających leczenia. Łączna kwota wypłaconego zadośćuczynienia i odszkodowania sięgnęła 38 tys. zł.

Rekompensata za szkody w przeszłości

Podjęcie uchwały to dobra wiadomość także dla osób, które w przeszłości uległy wypadkowi w takich okolicznościach i zgłaszały roszczenie. Zgodnie z art. 442 (1) kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń co do znacznej części wypadków drogowych powodujących poważne urazy ciała wynosi nawet 20 lat. Jeśli to szkoda majątkowa np. na skutek zderzenia z psem został rozbity samochód, to roszczenia w większości przypadków przedawniają się w ciągu 3 lat. To oznacza, że osoby, którym towarzystwa odmówiły wypłaty w przeszłości, a nie minął termin przedawnienia ich roszczeń i będą potrafiły wykazać ich zasadność, będą mogły teraz zwrócić się o rekompensatę wraz z odsetkami.

Ważne uprawnienie Rzecznika Finansowego

To orzeczenie Sądu Najwyższego jest już 17 w którym podzielił zapatrywanie Rzecznika Finansowego na rozstrzyganą sprawę. Warto podkreślić, że od 2003 r. Sąd Najwyższy wydał 18 uchwał na wniosek Rzecznika. Doprowadziło to do ujednolicenia linii orzeczniczej sądów powszechnych w wielu sprawach, głównie dotyczących ubezpieczeń OC komunikacyjnego. Zapytanie do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności to jedno z uprawnień Rzecznika Finansowego o najsilniejszym wpływie na praktykę podmiotów rynku finansowego.

20 czerwca 2017 r.

rf.gov.pl

Podziel się

Jedna odpowiedź

  1. Czy ww. Uchwała SN ma zastosowanie do sytuacji gdy pies rolnika spowodował wypadek drogowy.
    Pies rolnika wydostał sie z ogrodzenia i wybiegła na drogę publiczną, gdzie zderzył sie z samochodem osobowym. Samochód uległ poważnemu uszkodzeniu.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Jerzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi