EuCO: Zmiany w składzie zarządu i radzie nadzorczej a klienci nadal bez pieniędzy

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż 8 listopada 2022 r. powziął informację o złożeniu przez dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki, Pana Krzysztofa Lewandowskiego, rezygnacji z pełnienia wspomnianej funkcji oraz członkostwa w Zarządzie, ze skutkiem natychmiastowym.

Powyższa rezygnacja została złożona w porozumieniu z Zarządem oraz Radą Nadzorczą Emitenta, a jej powodem były wdrażane w Spółce zmiany organizacyjne związane z faktem otwarcia wobec Emitenta dnia 31 października 2022 r. postępowania sanacyjnego (więcej informacji na temat postępowania sanacyjnego zawartych zostało w raporcie nr 34/2022 z dnia 31 października 2022 r., raporcie nr 26/2022 z dnia 15 października 2022 r. oraz raporcie nr 25/2022 z dnia 14 października 2022 r.)

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że tego samego dnia, tj. 8 listopada 2022 r., w skład Zarządu Spółki powołana została Pani Renata Sawicz-Patora. Wraz z powołaniem w skład Zarządu Emitenta, Pani Renacie Sawicz-Patorze powierzono funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Pani Renata Sawicz-Patora jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek Prawo). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kadrami w Nowoczesnej Firmie oraz na kierunku Rachunkowość i Finanse. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W zakresie przebiegu pracy zawodowej – Pani Renata Sawicz-Patora pozostaje związana z GK EuCO od 2009 r. Zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Zagranicznego i zarządzała Spółką na Węgrzech. Od 2017 r. do chwili obecnej zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Obsługi Szkód, osiągając znaczne sukcesy w działalności operacyjnej Spółki. W maju bieżącego roku przejęła opiekę nad Siecią Sprzedaży w GK EuCO. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako główna księgowa i Dyrektor Handlowy w Spółce z kapitałem zagranicznym.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż 8 listopada 2022 r. powziął informację o złożeniu przez dotychczasową członek Rady Nadzorczej, Panią Joannę Smereczańską-Smulczyk, rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym. Dotychczasowy członek Rady Nadzorczej nie podał powodów rezygnacji.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż tego samego dnia, tj. 8 listopada 2022 r., doszło do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, a w miejsce rezygnującej członek Rady Nadzorczej w jej skład powołany został Pan Krzysztof Lewandowski. Pan Krzysztof Lewandowski pełnić będzie funkcję członka Rady Nadzorczej.

Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki został powołany w drodze uchwały o jego dokooptowaniu, o której mowa w § 19 pkt. E Statutu Spółki. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki jest absolwentem The Polish Open University w Warszawie na kierunku zarządzanie biznesem. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał zarządzając m.in. spółką transportu drzewnego i siecią sklepów odzieżowych. W latach 1995-1997 pracował w Zakładach Mechanicznych Legmet – KGHM Polska Miedź S.A.

Inna działalność Pana Krzysztofa Lewandowskiego (prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta) nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi