PIU pozwała kancelarię odszkodowawczą

Polska Izba Ubezpieczeń zawiadomiła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów klientów przez firmę Casus. W opinii samorządu ubezpieczycieli, firma w swoich reklamach wprowadza klientów w błąd podając, że towarzystwa ubezpieczeniowe w 99 proc. przypadków zaniżają należne klientom odszkodowania.

Reklamy takiej treści ukazały się m.in. w dzienniku „Metro” oraz „Dziennik”. Firma prowadziła także kampanię za pomocą billboardów. „Firma Casus próbuje wpływać na decyzję klientów, wywołując w nich uczucie lęku. Casus sugeruje m.in., że bez pomocy firmy poszkodowani w wypadkach będą mieli problemy z uzyskaniem należnego odszkodowania.” – napisała Izba w oficjalnym komunikacie. – Zakłady ubezpieczeń wypłacają ofiarom wypadków odszkodowania wyłącznie w relacji do poniesionych przez nie obrażeń. Zakład nalicza odszkodowanie rzetelnie i uczciwie niezależnie od tego, czy klient zgłasza szkodę sam czy przez jakiegokolwiek pełnomocnika – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W zawiadomieniu PIU prosi także UOKiK, by zajął się przekazem reklamowym firmy Casus pod kątem stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej.

PIU złożyło też w sądzie pozew przeciwko firmie Casus. Izba domaga się zakazu przedstawiania reklam, zawierających nieprawdziwe stwierdzenia. W pozwie PIU wnosi o sprostowanie pojawiających się w reklamach treści. Sprostowania powinny ukazać się na 2 lub 3 stronie „Gazety Wyborczej”, „Metra” oraz „Rzeczpospolitej” na koszt firmy Casus. W każdej z tych gazet sprostowanie ma ukazać się pięciokrotnie. Firma Casus ma ponadto przeprosić klientów zakładów ubezpieczeń z wprowadzenie ich w błąd a także przeprosić towarzystwa ubezpieczeniowe za naruszenie ich dobrego imienia. Ponadto PIU wzywa firmę Casus do wpłacenia 100 tys. zł na konto fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka z przeznaczeniem na wsparcie Biblioteki Naukowej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

„PIU z ogromnym niepokojem przyjmuje praktyki firmy Casus, jak również opisywane w mediach metody stosowane przez inne tzw. kancelarie odszkodowawcze.” – napisano w komunikacie Izby. – Mamy nadzieję, że UOKIK przy okazji naszego zawiadomienia przyjrzy się całościowo temu rynkowi. PIU od dawna apeluje zarówno do Ministerstwa Finansów jak i Komisji Nadzoru Finansowego o objęcie tej działalności nadzorem. Pozwoliłoby to na wyeliminowanie nieetycznych praktyk i przyczyniłoby się do większego bezpieczeństwa poszkodowanych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

(AM, źródło: PIU)

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi