KNF: Kary dla MTU i TUW TUZ

Podczas odbywającego się 7 sierpnia sto sześćdziesiątego pierwszego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego zapadła decyzja o ukaraniu 2 towarzystw ubezpieczeń: MTU i TUW TUZ.

KNF nałożyła na MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie dwudziestu dwóch odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Komisja podała także, iż naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności MTU po raz trzeci.

Z kolei kara pieniężna dla TUW TUZ w wysokości 3 tys. zł została nałożona za:

  1. niewypłacenie w ustawowym terminie pięciu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  2. niewywiązanie się w jednym przypadku w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

KNF

Podziel się

2 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi