Uroczystość wręczenia nagród w I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

6 grudnia 2017 r. w siedzibie Rzecznika Finansowego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Konkurs jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Rzecznika Ubezpieczonych w 1998 r. – Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Rzecznik Finansowy kontynuując ten projekt w nowej formule, sprawuje nad nim opiekę merytoryczną oraz organizuje pracę i posiedzenia Jury. Finansowo i organizacyjnie Konkurs wspiera Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej. Konkurs ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, zwłaszcza wśród absolwentów studiów wyższych, spośród których rekrutują się również nowe kadry pracowników podmiotów rynku finansowego.

Na I edycję Konkursu wpłynęło łącznie 20 prac, a Konkurs swoim zakresem objął trzy kategorie prac: doktorskie, magisterskie i licencjackie.

Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, a także praktyków, oceniało prace w odrębnych kategoriach.

Jury, pod przewodnictwem Prof. dr hab. Jana Monkiewicza, przyznało trzy nagrody w kategorii prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, trzy w kategorii prac licencjackich.

W kategorii prac doktorskich Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

– I miejsce – dr Michał Adam za pracę pt. „Determinanty kształtowania się spreadów swapów ryzyka kredytowego wystawionych na obligacje skarbowe”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Marek Ratajczak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu. Praca dr Michała Adama otrzymała również wyróżnienie specjalne Związku Banków Polskich.

– Wyróżnienie Rzecznika Finansowego – dr Zbigniew Długosz za pracę pt. „Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Bogusława Gnela. Praca została napisana na Uniwersytecie Jagiellońskim.

– Wyróżnienie Członka Jury, dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej – dr Magdalena Dziedzic za pracę pt. „Europejski model normatywny przedkontraktowych obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta w sferze usług finansowych”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Andrzej Bierć. Praca została napisana w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

W kategorii prac magisterskich Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

– I miejsce – mgr Joanna Choduń za pracę pt. „Możliwości systemowego zbierania danych na potrzeby Solvency II”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Anna Karmańska. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

– III miejsce (2 prace ex aequo) – mgr Łukasz Dembowski za pracę pt. „Przestępczość ubezpieczeniowa na szkodę zakładów ubezpieczeń”. Promotorem pracy jest Dr hab. Dorota Maśniak. Praca została napisana na Uniwersytecie Gdańskim

oraz

– mgr Michał Kasprzyszak za pracę pt. „Ochrona konkurencji a porozumienia wertykalne w ubezpieczeniach gospodarczych”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Józef Okolski. Praca została napisana na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

– Wyróżnienie Członka Jury, dr hab. Leszka Pawłowicza – mgr Mateusz Janicki za pracę pt. „Niewypłacalność i ogłoszenie upadłości banku”. Promotorem pracy jest Dr hab. Konrad Osajda. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

W kategorii prac licencjackich Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

– II miejsce (2 prace ex aequo) – Mateusz Manuszak za pracę pt. „Problematyka świadczenia kulancyjnego w regulacjach prawnych i praktyce rynkowej”. Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

oraz

– Grzegorz Korbela za pracę pt. „Ubezpieczenia cybernetyczne”. Promotorem pracy jest Dr Grzegorz Strupczewski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomiczny w Krakowie.

– Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej – Mikołaj Marek Lachowski za pracę pt. „Mechanizm funkcjonowania klauzul niedozwolonych w sektorze finansowym w Polsce w latach 2000-2015 oraz w I poł. 2016 roku”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Iwona Czechowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli laureaci wraz z promotorami, członkowie Jury, przedstawiciele instytucji i firm wspierających Konkurs. Przybyli goście zostali uroczyście powitani przez organizatorów Konkursu.

O wręczenie dyplomów i nagród zostali poproszeni Członkowie Jury, przedstawiciele sponsorów i instytucji wspierających Konkurs. Każdy laureat otrzymał również nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwo C.H. BECK.

Ponadto Konkurs wspierały: AXA Polska S.A., BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, MARSHAL Sp. z o.o. Broker Ubezpieczeniowy, MetLife, Open Life TU Życie S.A., POLSKI GAZ TUW, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Związek Banków Polskich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Volkswagen Financial Services.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami Konkursu, co mamy nadzieję, będzie owocne dla wszystkich i stworzy okazję do podjęcia przez nich współpracy.

Uroczystość, która przebiegała w przyjemnej i serdecznej atmosferze, zakończyły gratulacje i symboliczna lampka szampana.

RzF

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi