Ciekawy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-514/16

styczeń 2nd, 2018 | By | Kategoria: Aktualności, Prawo

Ważne dla wszystkich ubezpieczeniowców i poszkodowanych! Ciekawy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-514/16. Trybunał uznał, że: „Szkody wyrządzone przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy, nie powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, chyba że pojazdy te są używane głównie jako środki transportu.” Co to znaczy w praktyce?

– Skutkiem tego orzeczenia będzie modyfikacja dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego, które bardzo szeroko ujmowało zakres odpowiedzialności z ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Warto zwrócić uwagę, że tego typu szkody – nie objęte OC komunikacyjnym – będą z zasady wchodzić w zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika albo dobrowolnego OC przedsiębiorcy, o ile sprawca będzie miał takowe. To oznacza, że powinno jeszcze bardziej wzrosnąć znaczenie tego typu umów. Przedsiębiorcy korzystający z pojazdów specjalnych czy wolnobieżnych powinni zatem dopilnować, by posiadane przez nich umowy miały odpowiedni do ryzyka zakres i sumy ubezpieczenia – mówi Tomasz Młynarski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170124pl.pdf

Tagi:

Komentarze są zablokowane.

Skomentuj