Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Rekomendacje zastępują Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, wydane uchwałą nr 414/2014 KNF z 16 grudnia 2014 r. 

Celem Rekomendacji jest zapewnienie zgodności działalności zakładów ubezpieczeń z przepisami prawa, zapobieżenie naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz ograniczenie ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń. Stanowią one podstawę dla wypracowania standardu postępowania zakładów ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Rekomendacje zawierają wymagania wynikające wprost z obowiązujących przepisów prawa, z orzeczeń Sądu Najwyższego wskazujących pożądany sposób postępowania zakładów ubezpieczeń, z potrzeby ochrony indywidualnych interesów ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz z oczekiwań nadzorczych w stosunku do zakładów ubezpieczeń w zakresie organizacji i zarządzania przez nie procesem likwidacji szkód. 

Projekt Rekomendacji, po opracowaniu w UKNF, był konsultowany z: Rzecznikiem Finansowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polską Izbą Ubezpieczeń, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz innymi podmiotami, które zgłosiły wolę udziału w konsultacjach (w szczególności: z Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Związkiem Dealerów Samochodów, Automobilklubem Polskim, Związkiem Rzemiosła Polskiego).

Komisja oczekuje, że Rekomendacje będą stosowane przez zakłady ubezpieczeń nie później niż od 1 listopada 2022 r.

KNF

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi