Blisko 900 tys. szkód komunikacyjnych w pierwszym półroczu, ponad 7 mld zł wypłaconych poszkodowanym

W pierwszej połowie 2022 r. ubezpieczyciele działający w Polsce wypłacili łącznie 7,12 mld zł z tytułu odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i autocasco. To dużo więcej niż przed rokiem, kiedy wartość wypłat wyniosła ponad 6,3 mld zł – podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w najnowszym Biuletynie Informacyjnym Ośrodka Informacji.

Z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wypłacono w sumie 4,14 mld zł, z czego 3,46 mld zł stanowiły wypłaty z tytułu szkód nieosobowych, a 0,69 mld zł – z osobowych. Za pozostałe 2,98 mld zł odpowiadały odszkodowania z AC.

Z obu rodzajów ubezpieczeń zgłoszono ponad 873 tys. szkód (ponad 870 tys. rok wcześniej). Z tej liczby 461 tys. zgłoszeń dotyczyło szkód nieosobowych z OC ppm., 24,8 tys. szkód osobowych, natomiast ponad 387 tys. stanowiły zgłoszenia z AC.

W pierwszym półroczu najwięcej szkód zgłoszono w maju – 146,5 tys., z czego 77,5 tys. z OC ppm. i 69 tys. z AC. Liczby te odpowiadały odpowiednio 17,7 oraz 17,9% łącznej półrocznej sumy zgłoszeń z tych polis. W I poł. tego 2022 r. najbardziej szkodowymi dniami w OC ppm. były piątki – odpowiadały one za 75,7 tys. zgłoszeń (17,2% ich ogólnej liczby w tych polisach) a w AC – poniedziałki (odpowiednio: 70,5 tys. i 18,3%).

Od początku stycznia do końca czerwca ubezpieczyciele zrealizowali blisko 1,42 mln wypłat odszkodowań: 804,8 tys. nieosobowych z OC ppm. 89,2 tys. osobowych oraz 522,6 tys. z AC.

Częstość szkód raportowanych z obowiązkowych polis komunikacyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 0,03 i była o 5,9% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei częstość szkód raportowanych z AC wyniosła 0,11, co oznacza spadek o 7,4% w stosunku do I poł. 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. aktywnych było 27,34 mln szt. umów OC ppm. oraz 6,85 mln szt. umów autocasco, co oznacza, że na wykupienie dobrowolnej polisy zdecydowało się 25,1% właścicieli pojazdów.

gu.com.pl

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi