Większa liczba skarg na ubezpieczycieli w I kwartale 2009 r.

Do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2009 r. wpłynęły 2093 skargi z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, o około 7,7 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – podaje „Parkiet”(Nr z 05.05.2009 r.), powołując się na najnowszy raport RzU. Polacy skarżyli przede wszystkim ubezpieczycieli majątkowych – 1770 pism dotyczyło ubezpieczeń majątkowych, a 320 – życiowych (w trzech przypadkach rzecznik uznał, że nie jest właściwym urzędem, by zajmować się sprawą). I tak, najwięcej skarg wśród towarzystw majątkowych wpłynęło – proporcjonalnie do udziału firmy w rynku mierzonego ilością zbieranej składki – na PZU(528), Wartę (150) i oraz STU Ergo Hestię (141). Z raportu wynika natomiast, że zdecydowanie większy udział w skargach niż w rynku miały zaś Moje Towarzystwo Ubezpieczeń (6,6 proc. do 1,8 proc., a więc 4,8 pkt proc. różnicy), Signal Iduna (3,4 proc. do 0,4 proc., czyli 3 pkt proc. różnicy) i Link4 (odpowiednio 3,8 proc. do 1,3 proc., czyli 2,5 pkt proc. różnicy).
Najliczniejsza grupa skarg (1313) dotyczyła ubezpieczeń komunikacyjnych – pisze „Parkiet”. Najwięcej wniosków dotyczyło obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (793 pisma, 37,9 proc. wszystkich). Ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC, problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki za OC komunikacyjne w następstwie zbycia pojazdu oraz na wysokość składek – informuje dziennik.
W przypadku 1643 spraw, czyli 78,5 proc., urząd rzecznika podjął interwencję. W przypadki pozostałych skarg, 346 przypadków nie spełniało formalnych wymogów (16,5 proc. wszystkich skarg), a w 104 sprawach (5 proc.) RzU nie podjął decyzji, czy będzie interweniować

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi