Sąd zatwierdził plan restrukturyzacji dla EuCO

Sąd Rejonowy w Legnicy zatwierdził plan restrukturyzacji EuCO. Dokument przygotowany przez zarządcę, kancelarię prawną Kubiczek Michalak Sokół we współpracy ze spółką, wskazuje działania naprawcze i zakreśla perspektywę czasową. W następnym etapie firma chce przygotować propozycje układowe dla swoich klientów i wierzycieli.

Spółka liczy, że dzięki rozwojowi sieci agentów i poleceniom nowych klientów będzie rosła liczba spraw, które prowadzi. To – jak pisze w komunikacie – już się dzieje: od IV kwartału minionego roku EuCO notuje wzrost spraw. W styczniu 2023 r. było ich na przykład o 40 procent więcej niż w poprzednim miesiącu. Firma aktywizuje również agentów działających w terenie.

Dla klientów i wierzycieli najistotniejsza jest informacja, że zarząd chce spłacić wszystkich. Plan przewiduje rozłożenie części zobowiązań na raty albo – jak pisze EuCO – „jeśli to się okaże niezbędne” redukcję długu. Wszystko to (podział na raty, redukcja) ma się odbywać w ramach układu z wierzycielami. Aby takie działania były możliwe, zakłada się odstąpienie od finansowania dłużnego spółek zależnych i skoncentrowanie przepływów pieniężnych w spółce.

EuCO informuje, że z myślą o ciążących na nim zobowiązaniach już w 2022 r. zmniejszyło koszty działalności. Zredukowano zatrudnienie, a także ograniczona została działalność w pozostałych liniach biznesowych, wymagających dużych nakładów finansowych na etapie prowadzenia sprawy. Chodzi o obsługę kredytobiorców frankowych i złotówkowych. „Nie jest wykluczony powrót do tej działalności, bowiem ten segment wciąż ma potencjał biznesowy” – pisze EuCO w komunikacie. Ale natychmiast podkreśla, że obecnie skupia się na podstawowej, odszkodowawczej działalności, tzn. na świadczeniu pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli. Reprezentuje klientów, którzy doznali m.in. obrażeń ciała w wypadkach komunikacyjnych, mają roszczenia po śmierci osoby bliskiej, dochodzą świadczeń rentowych oraz pielęgnacyjnych.

W poprzednich latach EuCO przejmowało i przetrzymywało wywalczone pieniądze, wbrew umowie nie rozliczając się od razu z klientami. To stało się powodem utraty zaufania do spółki i przedmiotem śledztwa, które prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Aby stworzyć poczucie bezpieczeństwa u nowych klientów, spółka wprowadziła dla nich w ubiegłym roku system podzielonej płatności. Sprawia on, że EuCO nie ma już możliwości obracania pieniędzmi klientów. Towarzystwa ubezpieczeniowe przekazują świadczenia bezpośrednio na konta osób poszkodowanych, natomiast na konto EuCO trafia jedynie ustalone umową wynagrodzenie. Zatwierdzony przez sąd plan restrukturyzacji zakłada, że nadal będzie się to odbywać w ten sposób.

Władze EuCO z optymizmem patrzą w przyszłość. „Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako firma z ogromnym doświadczeniem na rynku odszkodowań posiada wysoki potencjał restrukturyzacyjny, zdolność operacyjną i skonkretyzowany plan pokonania problemów płynnościowych” – czytamy w komunikacie.

tulegnica.pl

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi