Łatwiej o zasiłek pogrzebowy po zaginionym

Od jutra bliscy osób zaginionych, których ciała zostały odnalezione po dłuższym czasie, nie będą pozbawieni prawa do zasiłku pogrzebowego. Właśnie wchodzi bowiem w życie ustawa z 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 69, poz. 596).

Do art. 81 ustawy emerytalnej dodano szczególne zasady nabywania prawa do zasiłku pogrzebowego, w sytuacji gdy ciało zaginionego odnajduje się po okresie dłuższym niż 12 miesięcy od jego śmierci. A właśnie po takim czasie, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, prawo do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy wygasa. Nie mogły więc z niego korzystać rodziny zaginionych, których ciała odnajdywały się po dłuższym czasie. Teraz, jeśli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygaśnie po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Do potwierdzenia tej daty będzie potrzebne zaświadczenie z policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu. Oprócz tego należy złożyć wniosek na druku ZUS Z-12, rachunki za pogrzeb, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Nie tylko rodzinie, ale też pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, kościołowi lub związkowi wyznaniowemu, jeżeli to one je pokryły.

Od 1 marca do 31 maja zasiłek wynosi 6193,10 zł.
Rzeczpospolita

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi