Samowola ubezpieczycieli ukarana

UOKiK postanowił sprawdzić, czy towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące polisy na życie przestrzegają praw swoich klientów. Efekty kontroli opublikował w formie raportu na swojej stronie www.uokik.gov.pl/pl/.

W okresie od marca do października 2009 r. delegatury UOKiK poddały dokładnej analizie 600 wzorców umownych stosowanych przez towarzystwa. Badaniem objęto zarówno umowy dotyczące ubezpieczeń na życie, jak również polisy posagowe, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz produkty zabezpieczające przyszłość dzieci.

Skontrolowano 13 towarzystw: AXA Życie, CARDIF Polska, Aviva, COMPENSA, EUROPA, HDI-Gerling Życie, PZU Życie, ING, NORDEA Polska, WARTA, LINK4 Life, Sopockie TU na Życie ERGO HESTIA oraz PRAMERICA Życie TU i Reasekuracji.

Wynik – niemal wszystkie spośród wzorów umów stosowanych przez ubezpieczycieli zawierały sprzeczne z prawem, niejednoznaczne i niezrozumiałe postanowienia.

UOKiK zakwestionował przede wszystkim zapisy umożliwiające ubezpieczycielowi samodzielną zmianę zakresu świadczeń i świadczeniodawcy (np. zakładu opieki zdrowotnej w przypadku ubezpieczeń medycznych).

Prawie wszystkie towarzystwa stosowały również niejednoznaczne i nieprecyzyjne postanowienia, umożliwiające ich dowolną interpretację, w efekcie czego konsument mógł zostać pozbawiony wypłaty świadczenia. Przykładowo, jeden z ubezpieczycieli zastrzegał możliwość odmowy wypłaty, jeśli nieszczęśliwe zdarzenie wystąpiło w następstwie bliżej nieokreślonego „nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej”.

Wśród innych zastrzeżeń zgłoszonych przez Urząd pojawiają się m.in. zapisy o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela w momencie osiągnięcia przez konsumenta określonego wieku, jak również regularnie stosowana przez towarzystwa praktyka wypłacania odszkodowania przewidzianego tylko jedną umową, mimo że konsument opłacał składki i był chroniony kilkoma polisami na życie.

Urząd zakwestionował także postanowienia bardzo uciążliwe dla ubezpieczających się na życie, m.in. zobowiązujące ich do przekazywania wszystkich informacji ubezpieczycielowi listem poleconym (sam ubezpieczyciel nie ma takiego obowiązku).

W opinii UOKiK nieuzasadnione jest również żądanie od klienta, by w razie zaistnienia szkody składał oryginał umowy wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia – w tym momencie konsument traci dokument będący podstawą do dochodzenia praw w przyszłości.

W wyniku kontroli zakłady ubezpieczeń dobrowolnie zaprzestały stosowania połowy z zakwestionowanych postanowień. Niezależnie od tego, Urząd skierował do sądu już 4 pozwy, a w przygotowaniu jest 6 kolejnych, o uznanie w sumie 23 postanowień za niedozwolone. Trzy towarzystwa – Compensa, HDI – Gerling Życie oraz Sopockie TU na Życie ERGO HESTIA – zostały ukarane przez UOKiK karą o łącznej sumie 540 tys. Zł.

rp.pl

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi