Status słupa na cudzej działce do poprawki

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ich nowelizację. Praktyka, jak mówi uzasadnienie, ukazuje, że trzeba uzupełnić tę nowatorską regulację.

Najważniejsze zmiany

W kodeksie cywilnym wprost ma być napisane, że jedynym celem ustanowienia służebności przesyłu (związanej z dostarczaniem energii, wody i innych mediów) jest zwiększenie użyteczności przedsiębiorstwa. Sprecyzowano kryteria jej ustanawiania: mają być uwzględnione przeznaczenie nieruchomości oraz uzasadnione interesy jej właściciela.

Określono kryteria „odpowiedniego wynagrodzenia” za ustanowienie służebności: w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę wynagrodzenia ustalane w umowach za podobne obciążenia w zbliżonych okolicznościach, a jeśli ich nie ma – obniżenie użyteczności lub wartości nieruchomości. Przesądzono, że okres służebności podobnej do obecnej służebności przesyłu (sprzed 3 sierpnia 2008 r.) zalicza się do jej zasiedzenia. Bieg przedawnienia roszczeń o ustanowienie służebności (przeniesienie własności urządzeń przesyłowych) rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 sierpnia 2008 r. (wejście wżycie przepisów o służebności przesyłu).

Przypomnijmy, że przy okazji wprowadzono jeszcze jedno uprawnienie: do wykupu instalacji. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń i jest ich właścicielem, może żądać, by przedsiębiorca, który przyłączył je do sieci, nabył je na własność za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 49 § 2 kodeksu cywilnego). Przeniesienia własności tych urządzeń może żądać także przedsiębiorca.

Podstawowym instrumentem ma tu być umowa (odpłatna lub nieodpłatna). W razie odmowy zawarcia umowy drugiej stronie służy roszczenie o sądowe rozstrzygnięcie sporu o odpłatną sprzedaż urządzeń.

Tramwaje i trolejbusy

Nowela rozszerzy stosowanie tych przepisów na urządzenia linii tramwajowych i trolejbusowych, a nie tylko na studzienki kanalizacyjne i rury odprowadzające ścieki. Problemu nie rozwiązuje użyte w art. 49 sformułowanie „inne urządzenia podobne”, gdyż chodzi o podobieństwo do urządzeń przesyłowych. W orzecznictwie SN zastosowano to określenie jedynie do sieci telewizji kablowej.

– W mojej ocenie nowe przepisy nie są potrzebne. Podobne zasady stosują obecnie sądy, poprzez ogólne regulacje kodeksowe oraz praktykę, w szczególności ceny płacone za korzystanie z gruntu w podobnych warunkach – uważa mec. Jerzy Trochimczyk z Płocka, który prowadzi takie sprawy.

– Owszem, dość szybko dokonujemy poprawek, jednak w trakcie stosowania tych przepisów wyłoniło się wiele niejasności, lepiej więc je usunąć, niż się z nimi męczyć – powiedział „Rz” sędzia Robert Zegadło, sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która projekt przygotowała.

Co mówią przepisy – Służebność przesyłu

■ Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz podobnych, prawem polegającym na tym, że może on korzystać z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

■ Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył je na własność za odpowiednim wynagrodzeniem. Podobne uprawnienie ma ten przedsiębiorca.

Na podstawie art. 3051 – 3054 kodeksu cywilnego.

Rzeczpospolita OnLine

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi