PIU: Kolejny sygnał potwierdzający konieczność uregulowania branży odszkodowawczej

Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się interpelacja jednego z posłów do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działalności kancelarii odszkodowawczych. Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń jest to kolejny sygnał świadczący o tym, że działalność tego typu firm powinna być objęta nadzorem.

W interpelacji wymienione są następujące praktyki, stosowane przez kancelarie:

– pobieranie rażąco wysokiej prowizji od uzyskanego odszkodowania (…) przy niewielkim nakładzie pracy
– stosowanie postanowień umownych, wyłączających możliwość wypowiedzenia umowy (…)
– ograniczanie po stronie poszkodowanego klienta możliwości (…) naprawienia szkody wyrządzonej błędem w podejmowanych czynnościach przez kancelarię.

Według PIU, z napływających do niej sygnałów rynkowych wynika, że działań nieetycznych i niekorzystnych dla poszkodowanych wymienić można znacznie więcej.

– Firmy te wykorzystują strach i szok powypadkowy, aby nakłonić poszkodowanych do podpisania umowy. Trafiały do nas również sygnały, że podczas powodzi w 2010 r. niektórzy przedstawiciele kancelarii podawali się za pracowników firm ubezpieczeniowych. To już są działania wątpliwe nie tylko etycznie, ale też prawnie. Uważamy, że działalność kancelarii odszkodowawczych powinna podlegać regulacjom na podobnych zasadach, jak w przypadku innych uczestników profesjonalnego rynku ubezpieczeniowego – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

PIU od kilku lat zwraca uwagę zarówno administracji rządowej jak i instytucjom nadzorczym, na problemy związane z działalnością kancelarii odszkodowawczych. Rynek ubezpieczeniowy to wyłącznie podmioty regulowane i nadzorowane. Zarówno agenci ubezpieczeniowi jak i brokerzy, a przede wszystkim sami ubezpieczyciele, podlegają nadzorowi oraz działają w ramach stworzonych specjalnie dla rynku ubezpieczeniowego ustaw.

W ocenie Izby nadzór nad kancelariami odszkodowawczymi mogłoby objąć Ministerstwo Sprawiedliwości lub Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Zdaniem PIU zadanie to powinno być powierzone KNF, jako instytucji sprawującej pieczę nad całym rynkiem ubezpieczeniowym. – Mamy nadzieję, że interpelacja poselska zwróci uwagę rządu na działalność kancelarii i w trosce o dobro poszkodowanych, zostaną one objęte nadzorem – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi