Projekt zmian w ubezpieczeniach obowiązkowych

25 września Sejm przyjął nowelizacje ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych. Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie można wytoczyć wyłącznie:
– przed sądem miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego
– lub przed sądem miejsca, gdzie doszło do kolizji.

Akt ma na celu odciążenie sądów (głównie warszawskich), do których trafiają sprawy o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. Zasady i stawki za wynajem takiego pojazdu nie są ściśle uregulowane, dlatego są przyczyną wielu sporów. Ponieważ większość pozywanych towarzystw ubezpieczeniowych ma siedziby w Warszawie, w wydziałach gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w latach 2012-2014 tego typu spory stanowiły około 34% wszystkich spraw.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi