MTU zwalnia, strasznie zwalnia

Pierwsze sygnały o niepokojącym zjawisku zaczęły pojawiać się w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy jednak pomimo przekroczenia ustawowego terminu do udzielenia odpowiedzi, sprawy nie wyglądały źle, po prostu powszechną praktyką zakładu ubezpieczeń jest opóźnianie się. Kilku tygodniowe opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi to nie tylko domena MTU, można tu równie dobrze wymienić TU PZM czy HDI. Jednak te kilkutygodniowe opóźnienia są niestety przez poszkodowanych akceptowane – jak często tłumaczą co mamy zrobić, od razu kierować sprawę do sądu. Problem jednak zaczął nabrzmiewać z początkiem bieżącego roku, kiedy to w niektórych sprawach poszkodowani czekali już po kilka miesięcy na jakąkolwiek odpowiedz MTU.

Sprawa nie dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych, znana jest także przez profesjonalne firmy zajmujące się odszkodowaniami. Według dr Ilona Kwiecień prezes zarządu MARSHAL Sp. z o.o.rzeczywiście zaobserwowaliśmy pewne niepokojące zjawisko dotyczące czasów odpowiedzi na korespondencję kierowaną do MTU, w ostatnich miesiącach czas ten wydłużył się znacznie, w niektórych przypadkach chodzi wręcz o miesiące. Sprawa jest o tyle poważna, iż często sprawy te nie dotyczą szkód majątkowych a chodzi o szkody osobowych gdzie poszkodowani czekają na pieniądze, które potrzebne są im na leczenie czy rehabilitację. Sprawa opóźnień w podjęciu decyzji czy udzieleniu odpowiedzi przez MTU jest na tyle poważna, że bez wątpienia systematycznie będziemy kierować skargi do KNF – dodaje Ilona Kwiecień.

Przypomnijmy, iż ostatnio HDI zostało po raz pierwszy w historii ukarane grzywną przez KNF właśnie za sposób likwidacji szkód w tym opóźnienia w tym procesie. Przewinienia HDI dotyczyły jednak praktycznie wszystkich aspektów procesu likwidacji szkód. Znane był przypadki zaginięcia całych akt szkodowych, włącznie z oryginałami rachunków na podstawie, których miały zostać zwrócone koszty poszkodowanym. To była bardzo kuriozalna sytuacja, kiedy nasze biuro musiało dostarczać kopie całych akt szkodowych, które zaginęły w HDI; ale po to wynajmują nas poszkodowani aby ich sprawa była załatwiona profesjonalnie – stwierdza Ilona Kwiecień

Sprawie przyjrzymy się dalej i poczekamy także na stanowisko MTU w opisywanej sprawie.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi