PZM

Ubezpieczenie samochodu – niedozwolone praktyki

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group ograniczały prawa konsumentów, pozbawiając ich części należnego odszkodowania. Prezes UOKiK nałożyła na ubezpieczycieli kary w łącznej wysokości ponad 4,6 mln zł Odszkodowanie należne konsumentowi z tytułu umowy autocasco nie może być pomniejszone o stawkę podatku VAT.

Czytaj więcej »

PZM TU ukarane przez UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów ukarał kolejne towarzystwo ubezpieczeń. Był to efekt zakwestionowania przez instytucję zapisów w OWU AC należącego do Vienna Insurance Group Polskiego Związku Motorowego Towarzystwa Ubezpieczeń (PZM TU) Po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu przeciwko PZM TU UOKiK uznał, że zakład w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń autocasco stosował

Czytaj więcej »

MTU zwalnia, strasznie zwalnia

Od kilku miesięcy można zaobserwować niepokojącą praktykę MTU, polega ona na kompletnym nie odpowiadaniu na korespondencję w sprawie likwidacji szkód. Poszkodowani czekają miesiącami a ubezpieczyciel milczy.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi