Jak EUCO potraktowało swoich agentów

(EuCO)PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA SPÓŁKI „EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” S.A. W RESTRUKTURYZACJI [NIP: 6912284786; KRS: 0000359831; REGON: 391073970] W TOKU POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO PROWADZONEGO POD SYGN. AKT LE1L/GRs/1/2022 PRZED SĄDEM REJONOWYM W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Klienci EUCO od wielu miesięcy nie dostają należnych im kwot przyznanych przez ubezpieczycieli. W planie mają zostać spłaceni a firma ma się dalej rozwijać.

Z tym że agenci firmy zostali tak naprawdę pozostawienie na lodzie, wielu z nich wystawiło faktury a kwoty które proponuje im EUCO nie wystarczą nawet na zapłacenie podatku VAT od tych faktur. Dostajemy wiele sygnałów od byłych agentów na których opierała się firma, że zostali oszukani w białych rękawiczkach. Wart tez dodać że pierwsze pieniądze zobaczą za 5 lat.

GRUPA VIII WIERZYCIELI – Wierzyciele świadczący usługi w zakresie pośrednictwa w pozyskiwaniu
klientów (agenci). Wierzycielom zaliczonym do Grupy VIII proponuje się:

 1. Spłatę 20% należności głównej i umorzenie 80% wierzytelności głównej.
 2. Umorzenie w całości należności ubocznych, w tym odsetek narosłych do dnia poprzedzającego
  dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, odsetek narosłych od dnia otwarcia postępowania
  sanacyjnego, zasądzonych kosztów postępowania sądowego, przyznanych kosztów postępowania
  egzekucyjnego lub zabezpieczającego, zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,
  przyznanych kosztów zastępstwa w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym.
 3. Zapłatę ogólnej sumy wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w 4 ratach kwartalnych, z tym, że
  wysokość każdej z rat określona zostaje jako 25% ogólnej sumy wierzytelności podlegającej
  zaspokojeniu.
 4. Zapłatę pierwszej raty w terminie 5 lat i 6 (sześciu) miesięcy od dnia uprawomocnienia się
  postanowienia o zatwierdzeniu układu.
 5. Zapłatę każdej kolejnej raty, tj. od 2-4 w terminach co 3 miesiące od daty zapadalności płatności
  poprzedniej raty.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi