58 osób pozywa Skarb Państwa za delikt legislacyjny w związku z tragicznym wypadkiem pod Nowym Miastem nad Pilicą, w którym zginęło 18 osób

Z końcem 2023 roku na wokandę w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny, trafiły sprawy zainicjowane z powództwa 71 osób przeciwko Skarbowi Państwa. Imponująca liczba osób reprezentowanych przez adwokat Ilonę Kwiecień, to członkowie rodziny osób zmarłych w tragicznym wypadku samochodowym w dniu 12 października 2010 roku pod Drzewicą.

To właśnie wtedy na drodze wojewódzkiej 707, w odległości 2 kilometrów od Miasta nad Pilicą, doszło do wstrząsającej katastrofy drogowej, w wyniku której bus przewożący sezonowych pracowników zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym. Wówczas śmierć poniosło 18 osób.

Zgodnie z oceną pełnomocnika poszkodowanych – adwokat Ilony Kwiecień, w niniejszej sprawie spór sprowadza się do uchybienia ustawodawcy w zakresie terminu wskazanego do podwyższenia sum gwarancyjnych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, przewidzianych poprzez dyrektywę 2005/14/WE. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że po polskich drogach poruszały się pojazdy, których posiadacze korzystali z ochrony ubezpieczeniowej na poziomie niższym niż wymagany przez unijną dyrektywę. Jednym z takich posiadaczy ubezpieczenia OC był kierujący busa przewożącego łącznie osiemnaście osób. Jego polisa nie posiadała wyższej sumy gwarancyjnej, choć tę przewidywała unijna dyrektywa.

To zaniechanie ustawodawcy, polegające na niepełnej implementacji wspomnianej dyrektywy unijnej do polskiego porządku prawnego doprowadziło do tego, że bliscy osób zmarłych w wypadku nie mogli uzyskać należnych im sum pieniężnych od ubezpieczyciela, który w toku postępowania likwidacyjnego zasłaniał się wyczerpaniem sumy gwarancyjnej. To z kolei spowodowało, że nie wszystkie osoby, które straciły najbliższych w tej tragicznej katastrofie drogowej, otrzymały zadośćuczynienie za krzywdę w odpowiedniej wysokości. Niektórzy poszkodowani nie otrzymali żadnego zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, bowiem jak już wspomniano, suma gwarancyjna została wyczerpana na wypłaty dla poszkodowanych, którzy jako pierwsi zgłosili swoje roszczenie do ubezpieczyciela.

Cała sytuacja, niezwykle przykra dla osób, które straciły członków rodziny w wypadku pod Drzewicą, nigdy nie miałaby miejsca, gdyby nie opieszałość polskiego ustawodawcy. Wprowadzenie podwyższonej sumy gwarancyjnej o rok wcześniej niż w rzeczywistości uczynił to polski ustawodawca, pozwoliłoby zadośćuczynić wszystkim poszkodowanym niepowetowaną stratę poprzez wypłatę odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia, jaką niewątpliwie była tragiczna śmierć osiemnastu osób w wypadku samochodowym. W praktyce, dostosowanie się do unijnych wytycznych o czasie, spowodowałoby, że pieniędzy z ubezpieczenia wystarczyłoby dla każdej rodziny, która utraciła w katastrofie drogowej osobę najbliższą.

Poszkodowani nie złożyli broni i postanowili dochodzić swoich praw na drodze sądowej, składając łącznie 10 pozwów przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, pozywając Skarb Państwa, który to pełnomocnika adwokat Ilony Kwiecień oraz 71 pozywających osób jest winny zaistniałemu deliktowi legislacyjnemu.

sygn. akt: I C 42/23, VI C 7/23, VI C 2591/22, I C 14/23, I C 2234/22, I C 2280/22, I C 15/23, VI C 2586/22, I C 16/23, VI C 40/23

Czytaj także:

Skarb Państwa jednak zapłaci odszkodowanie rodzinom ofiar wypadku pod Nowym Miastem nad Pilicą – w końcu zapadł wyrok

TSUE rozstrzygnie o odszkodowaniach za wypadek sprzed 10 lat

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi