Prawo

Powódź

Ocieplenie klimatu przejawia się intensywnością zjawisk pogodowych o gwałtownych przebiegach, jak chociażby opady deszczu powodujące powodzie. Corocznie na świecie ma miejsce coraz więcej powodzi wyrządzających szkody gospodarcze i społeczne.
Powódź to wezbranie wód rzecznych lub morskich, które zalewają przybrzeżne obszary lądowe.

Czytaj więcej »

Nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczenia

W ślad za raportem Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie nieprawidłowości we wzorcach umownych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych prezentujemy opracowany przez Rzecznika Ubezpieczonych raport w sprawie nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie.

Czytaj więcej »

Będzie sankcja za poświadczenie nieprawdy przy zawieraniu umowy OC

Jak wynika z informacji uzyskanych przez „Gazetę Prawną” w Ministerstwie Finansów, w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych powinien pojawić się zapis dotyczący skutków fałszywej deklaracji klienta.

Gazeta pisze, że z założeń projektu wynika, iż w przypadku stwierdzenia poświadczenia nieprawdy przez zawierającego umowę komunikacyjnego ubezpieczenia OC w kwestiach istotnych dla oceny ryzyka, np. co do bezszkodowej jazdy, towarzystwa uzyskają prawo żądania dopłat do składki. W ten sposób zakończyłby się proceder bezkarnego mijania się z prawdą przy zawieraniu umowy.

Czytaj więcej »

Pojawią się pozwy grupowe

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – informuje „Gazeta Prawna”. Gdyby proponowane regulacje weszły w życie, to grupa co najmniej dziesięciu osób, poszkodowanych np. przez dużą korporację uzyska możliwość wniesienia jednego pozwu zbiorowego.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi