UOKiK

Po ukaraniu przez urząd jeszcze pozew od klienta

Urzędnicy wydają coraz więcej decyzji dotyczących naruszania przez firmy uczciwej konkurencji. W 2008 r. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów było ich ponad 300. Są to zwykle sprawy dotyczące bezprawnych działań rynkowego monopolisty (tzw. nadużywanie pozycji dominującej), ale również związane z łamaniem praw zwykłych Kowalskich (naruszenie tzw. zbiorowych interesów konsumentów). Takie postępowania kończą się często nałożeniem wysokich kar sięgających nawet kilku milionów złotych – jak w sprawie PKP Cargo.

Czytaj więcej »

Problemy z kluczykami

Kradzież samochodu to dotkliwa strata, jednak w przypadku gdy ubezpieczymy swój samochód od ryzyka kradzieży wówczas oczekujemy, że w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel wypłaci obiecane w umowie odszkodowanie, które pozwoli na wyrównanie straty. W praktyce niestety zdarzają się sytuacje, że ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania ze względu na brak dopełnienia wymogów dotyczących kluczyków.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi