UFG: Ponad 73 mln zł odszkodowań i świadczeń wypłaconych w 2013 r.

Mar 8th, 2014 | By | Kategoria: Aktualności

Ze wstępnego podsumowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych w 2013 roku ofiarom nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców wypadków drogowych wyniosła ponad 73 miliony złotych*. To o 6% więcej niż w 2012 r.

Przez dwanaście miesięcy ubiegłego roku do UFG wpłynęło 6,1 tys. szkód od osób poszkodowanych przez kierowców bez OC i niezidentyfikowanych. W tym czasie Fundusz wypłacił odszkodowania z 5,3 tys. szkód (+8% r/r). W 2013 r. łączna wartość wpływów z tytułu składki od firm sprzedających polisy komunikacyjne (główne źródło przychodów Funduszu) wyniosła prawie 119 mln zł – o 24,7 mln więcej niż rok wcześniej**.

UFG przypomniał, że od 1 stycznia ub.r. nastąpił wzrost opłaty z 1 do 1,3% składek brutto z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych i rolnych. Podwyżka była efektem rosnących odszkodowań wypłacanych przez Fundusz (głównie za szkody osobowe), rozwoju ogólnopolskiej bazy danych polis komunikacyjnych oraz zmiany zasad rachunkowości UFG. Z ogólnej sumy składek wniesionych w minionym roku 91,4% pochodziło od krajowych ubezpieczycieli, reszta (8,6%) od zagranicznych (głównie oddziałów). Rok wcześniej było to odpowiednio: 93,6 i 6,4%. Fundusz szacuje, że w ub.r. łączny przypis zakładów z ubezpieczeń obowiązkowych (OC komunikacyjne i rolników) wyniósł 9,14 mld zł (ok. –3% r/r).

Od początku 2013 roku nastąpiła też zmiana zasad prowadzenia rachunkowości Funduszu: z metody kasowej na memoriałową***. UFG po raz pierwszy ujmuje więc w aktywach swojego bilansu szacowaną wartość należności: z tytułu dochodzonych regresów od nieubezpieczonych sprawców wypadków oraz kar za brak polisy OC. Po stronie pasywów zaś – wartość utworzonych rezerw ubezpieczeniowych z tytułu szkód objętych gwarancją Funduszu. Na koniec ub.r. łączna wartość rezerw wyniosła ponad 360 mln złotych (największy udział stanowi tu rezerwa na skapitalizowaną wartość rent). Rezerwy były pokryte funduszem statutowym w ponad 40%.

– Przewidujemy, że pełne pokrycie rezerw ze szkód sprzed 2013 roku nastąpi w ciągu czterech, pięciu lat, kiedy to UFG w oparciu o racjonalne gospodarowanie kosztami wypracuje dodatnie wyniki finansowe, które zasilą fundusz statutowy – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ponadto w bilansie Funduszu po raz pierwszy wyodrębnione zostały koszty ośrodka informacji UFG, które w minionym roku wyniosły 23,3 mln złotych. Największą część (57%) pochłonęły koszty amortyzacji (wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych), czyli koszty poniesione wcześniej, a rozliczane w roku sprawozdawczym od użytkowanych składników majątku, kolejną istotną pozycję (blisko 36%) stanowiły usługi informatyczne.

* łącznie z wypłatami z OC rolników (ok. 1% całkowitej sumy wypłat Funduszu);
** w warunkach porównywalnych zanotowano w 2013 r. spadek składki z ubezpieczeń obowiązkowych (OC komunikacyjne i rolników) o około 276 mln zł (-3% r/r).;
***od 1 stycznia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 13 grudnia 2012 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…) UFG

gu.com.pl

Tagi: , ,

Komentarze są zablokowane.

Skomentuj