EuCO z prokuratorem na karku

Jak wynika z informacji do jakich dotarliśmy Prokuratura Rejonowa w Legnicy wszczęła posterowanie w sprawie działalności Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy.

Jak informuje nas Prokurator Rejonowy w Legnicy – przywoływane postępowanie przygotowawcze prowadzone jest pod sygnatura akt: 4332-1.Ds.166.2022 w kierunku czynu zabronionego stypizowanego w treści przepisu art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Co istotne aktualnie rzeczone śledztwo prowadzone jest „w sprawie”, co oznacza, że nie przedstawiono żadnej osobie zarzutu popełnienie przywołanego przestępstwa.

informacja Prokuratury Rejonowej w Legnicy

Osoby pokrzywdzone przez działalność EuCO z Legnicy powinny niezwłocznie zgłaszać się do Prokuratury Rejonowej w Legnicy, ul. Grunwaldzka 8, 59-220 Legnica, tel. 767231220, e-mail: biuro.podawcze.prleg@prokuratura.gov.pl powołując się na sygnaturę akt prowadzonego postępowania: 4332-1.Ds.166.2022

Przywoływane przepisy kodeksu karnego:

art. 284 § 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

art. 294 § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1, 2 lub 5, art. 278a § 1, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1 lub 2, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, art. 290 § 1 lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

art. 12 § 1. Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

LC

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi