PIU „tłumaczy” raport RzU w sprawie skarg na ubezpieczycieli

W pierwszej połowie 2009 r. Halina Olendzka, Rzecznik Ubezpieczonych przyjęła 4100 skarg od klientów towarzystw ubezpieczeniowych – wynika z udostępnionego PAP raportu RzU. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), powołując się na tenże raport, tłumaczy, że chociaż liczba skarg wzrosła rok do roku o 5 proc., ale i tak nadal stanowią one niewielką część zawartych w Polsce umów ubezpieczenia – donosi „Gazeta Ubezpieczeniowa”(www.gu.com.pl z 04.08.2009 r.). Jak zauważa PIU, najwięcej skarg- ponad 2,5 tys. – dotyczyło polis komunikacyjnych (liczba skarg dotyczących tego typu produktów stanowi mniej niż jedną setną procenta spośród około 21 mln zawartych komunikacyjnych umów ubezpieczenia). Natomiast ponad 600 skarg dotyczyło ubezpieczeń na życie na blisko 20 mln polis. „GU” podaje za raportem RzU, iż istotna część skarg odnoszących się do ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów, dotyczyła tzw. podwójnego ubezpieczenia. PIU tłumaczy problem tym, iż wynika on jednak tylko i wyłącznie z obowiązującego w Polsce prawa, które towarzystwa są zobowiązane stosować. PIU przypomina przy tym, że przedstawiła już propozycję zmiany przepisów dotyczących OC komunikacyjnego Radzie Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów, które zostały uwzględnione w projekcie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ma on likwidować problem podwójnego ubezpieczenia przy sprzedaży samochodu – pisze „Ubezpieczeniowa”. PIU ma też nadzieję, że kancelarie odszkodowawcze zostaną wkrótce objęte nadzorem, a stosowane przez nie naganne praktyki zostaną wyeliminowane (z raportu RzU wynika, że w ciągu roku zmniejszyła się liczba spraw, w których kancelarie reprezentują klienta).

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi