Wyroby budowlane pod ściślejszym nadzorem

Ministerstwo Infrastruktury zakończyło prace nad projektem nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. Wkrótce zajmie się nim Rada Ministrów.

– Obecna ustawa wymaga zmian, które ułatwią kontrolę tych wyrobów – mówi Zbigniew Radomski, dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury. Potrzebę taką wykazała czteroletnia praktyka jej stosowania. – Chcemy wprowadzić takie same zasady kontroli importerów, jakie obowiązują obecnie wobec producentów. Oznacza to, że jeżeli wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, iż dana partia np. terakoty jest złej jakości i zagraża zdrowiu ludzi, to będzie mógł nakazać wycofanie jej nie tylko producentowi, ale także importerowi lub sprzedawcy – dodaje.

Teraz w ustawie nie ma pojęcia importera. Dlatego nadzór budowlany traktuje ich tak samo jak sprzedawców, a dla tych kary są dużo łagodniejsze. Przepisy nie pozwalają więc nakazać importerowi wycofania całego towaru wprowadzonego do obrotu, np. terakoty sprzedawanej na terenie całego kraju.

Projekt nakłada też dodatkowe obowiązki na sprzedawców wyrobów budowlanych, jeżeli producent lub importer ma siedzibę w Polsce. Taki sprzedawca musi dostarczyć – na żądanie inspektora – deklarację zgodności, a w wypadku wyrobów stwarzających zagrożenia dla zdrowia, życia lub środowiska – również dokumentację techniczną.

Inspektorzy będą mogli pobierać próbki towaru do badań również u sprzedawcy, jeżeli zaistnieje prawdopodobieństwo, że produkt jest wadliwy, choć cała dokumentacja jest w porządku. Obecnie nie ma do tego podstawy prawnej, nawet gdy już na pierwszy rzut oka widać, że dany wyrób może nie mieć parametrów deklarowanych w dokumentacji. Ustawa o wyrobach budowlanych obowiązuje od ponad czterech lat. Wprowadziła ona system nadzoru nad rynkiem tych wyrobów. Prawo do kontrolowania mają inspektorzy nadzoru budowlanego. Mogą oni sprawdzać legalność tych wyrobów u każdego producenta, importera, a także sprzedającego. Jeżeli jakiś produkt nie będzie spełniał wymagań określonych w przepisach, mogą być zastosowane wobec danego wytwórcy sankcje karne, np. grzywna lub zakaz wprowadzania bądź nakazu wycofania z obrotu.

Główny inspektor nadzoru budowlanego prowadzi ponadto krajowy wykaz wyrobów budowlanych zakwestionowanych w czasie kontroli, czyli tzw. czarną listę producentów, których produkty nie spełniały wymagań. W 2008 r. wpisano do tego rejestru 250 wyrobów (w 2007 r. wpisów było 190, a w 2006 r. – 179).
Rzeczpospolita

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi