Powstaje Polska Izba Odszkodowań

Cze 17th, 2010 | By | Kategoria: Aktualności

Branża, którą wspólnie razem reprezentujemy dojrzała już do stworzenia własnej reprezentacji w postaci izby gospodarczej. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą w swojej działalności kierować się etyką, stosowaniem zasad współżycia społecznego oraz pełnym profesjonalizmem w działaniu na spotkanie założycielskie Polskiej Izby Odszkodowań.

Polska Izba Odszkodowań będzie:
° reprezentować interesy firm odszkodowawczych w niej zrzeszonych,
° budować prestiż branży, a dzięki temu wzrośnie wartość poszczególnych firm odszkodowawczych,
° promować działalność odszkodowawczą , jako solidną i rzetelną, opartą na profesjonalizmie i poszanowaniu prawa,
° ustanawiać wysokie standardy świadczonych usług odszkodowawczych,
° inicjować działania, które wpłyną na rozwój rynku,
° wspierać inicjatywy gospodarcze członków Izby,
° prowadzić działalność edukacyjną poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji dla swoich Członków,
° współpracować z organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi ważnymi instytucjami w celach realizacji założeń statutowych,
° każdy Członek Izby będzie miał prawo okazywać się certyfikatem PIO oraz używać logotypu na swoich materiałach reklamowych,
° opiniować projekty ustaw i aktów dotyczące działalności odszkodowawczej oraz przedstawiać własne propozycje funkcjonowania przepisów prawa, regulujących działalność firm odszkodowawczych.

Patronat nad tworzącą się „Polską Izbą Odszkodowań” – PIO objęła „Gazeta Ubezpieczeniowa” w osobie redaktor naczelnej
p. Bożeny M. Dołęgowskiej-Wysockiej.

Wśród zaproszonych gości wymienić należy osoby z organizacji :
1. Biuro Rzecznika Ubezpieczonych,
2. Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych,
3. Krajowej Izby Gospodarczej,
4. Gazeta Wyborcza
5. Puls Biznesu,
6. i inni

ZAPROSZENIE

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na
Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Odszkodowań.

Spotkanie odbędzie się w dn. 1 lipca 2010 roku w Hotelu MARRIOTT,
Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do e-maila oraz zostały wysłane pocztą – priorytetem do Państwa w dniu dzisiejszym.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 244,00 zł brutto,
wpłaty proszę dokonać na konto Bank Spółdzielczy O/Starachowice
04 8518 0006 2001 0012 2988 0001.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności
do godz. 16.00, dn. 21 czerwca 2010 r.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego liczy się kolejność zgłoszeń.

Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących spotkania jest:
Andrzej Kesling tel : 516098024
e-mail: a.kesling@ecpp.pl

3 komentarze
Skomentuj »

  1. Bardzo kibicuje i mam nadzieje, że się uda. Bo to co wyrabia skompromitowane votum z kilkoma firmami krzakami nic nieznaczącymi to żenada. Ale ta firma zawsze tak działała i działać będzie.

  2. Ano, zobaczymy…

  3. Trzymajmy kciuki za PIO – to jest własciwy moment i chyba jedna z ostatnich chwil żeby taki podmiot jak PIO powstał i miał możliwość zaistnienia – pozdrawiam wszystkich obecnych na spotkaniu w Mariocie – dajmy radę i pokażmy że nasze środowisko tez jest twarde i uczciwie, konsekwentnie dąży do celu 😉

Skomentuj