Interwencje

Utrata wartości handlowej pojazdu

Odnosząc się do zagadnienia utraty wartości handlowej pojazdu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych przekazujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na celu w przystępny sposób ukazać w/w problematykę.

Czytaj więcej »

Zrobieni w renifera

Polacy wyłudzają z firm ubezpieczeniowych miliard złotych rocznie – napisała „Gazeta”. Ubezpieczyciele nie pozostają dłużni swoim klientom.

Czytaj więcej »

MTU zwalnia, strasznie zwalnia

Od kilku miesięcy można zaobserwować niepokojącą praktykę MTU, polega ona na kompletnym nie odpowiadaniu na korespondencję w sprawie likwidacji szkód. Poszkodowani czekają miesiącami a ubezpieczyciel milczy.

Czytaj więcej »

Szokujące relacje ofiar łowców ubezpieczeń

Miałeś wypadek? Pomożemy załatwić pieniądze z ubezpieczenia – zachęcają kancelarie odszkodowawcze, a ich agenci pojawiają się w szpitalach z gotowymi umowami. Obiecują złote góry, mniej chętnie wspominają o swoich prowizjach. DZIENNIK dotarł do ofiar wypadków, które stały się ofiarami kancelarii.

Czytaj więcej »

Spadający gont

Do Rzecznika Ubezpieczonych zwrócił się poszkodowany mężczyzna z prośbą o interwencję. Sprawa dotyczy odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu marki Seat Ibiza, będącego własnością skarżącego.
Z przekazanych Rzecznikowi Ubezpieczonych informacji wynika, że na skutek zerwania gontów bitumicznych z konstrukcji zadaszenia nad śmietnikiem, położonym na terenie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego w Bydgoszczy, należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej, uszkodzeniu uległ zaparkowany na terenie wspomnianej nieruchomości ww. pojazd.

Czytaj więcej »

Wysokość odszkodowania lub świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 3 kwartałów 2008 r. wpłynęły 5732 pisemne skargi zgłaszane w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Najliczniejsza grupa skarg odnosiła się do problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych, tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczeń autocasco, ubezpieczeń assistance, ubezpieczeń NNW kierowcy i pasażerów oraz Zielonej Karty – 3698 skarg, co stanowiło 64,5% ogółu spraw. Wśród nich najwięcej spraw odnotowano na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – 2544 sprawy, co stanowiło 44,4% wszystkich skarg. Z analizy spraw wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych wynika, że w 1687 skargach (co stanowiło 66,3% skarg dotyczących ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) ubezpieczający wskazywali, że spór z zakładem ubezpieczeń dotyczył wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia.

Czytaj więcej »

Nieostrożna kursantka

Do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło pismo od poszkodowanego mężczyzny, z prośbą o podjęcie interwencji. Według otrzymanych przez Rzecznika Ubezpieczonych informacji, wskutek zdarzenia drogowego z dnia 20 grudnia 2005 r. uszkodzeniu uległ należący do skarżącego pojazd marki Chevrolet, wykorzystywany do nauki jazdy. Szkoda została zgłoszona z OC sprawcy do TU X w Krakowie.

Czytaj więcej »

Powiększona wątroba

Do Rzecznika Ubezpieczonych zwrócił się poszkodowany mężczyzna, z prośbą o podjęcie interwencji. Skarżący doznał poważnego urazu podczas zajęć sportowych w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej w Bielsku-Białej. TU w Warszawie odmówiło wypłaty świadczenia, wskazując na postanowienia ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia TU X „Szkoła”, wiążące w umowie zawartej przez ubezpieczającego.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi