Kiedy od odszkodowania nie płaci się podatku dochodowego ?

Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego przez PZU odszkodowania z tytułu polisy OC za doznany uszczerbek na zdrowiu?  Według „Gazety Prawnej” (Nr z 09.02.2009 r.), wypłaty z ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wprawdzie zwolnione z podatku dochodowego, ale nie wszystkie… za wyjątkiem odszkodowań, które dotyczą składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Dziennik podaje, że  ze zwolnienia podatkowego nie korzystają także dochody uzyskiwane z inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową, która została  zawarta na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej w sytuacji, kiedy to y ubezpieczenie jest związane z funduszami kapitałowymi. Rolą odszkodowania bowiem jest zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej szkody, nie stanowi ono zatem świadczenia, którego celem jest wzbogacenie podatnika.

Przyjęty projekt ustawy o przejmowaniu przez państwo instytucji finansowych

Rząd przyjął projekt ustawy o rekapitalizacji instytucji finansowych, dzięki której państwo dostanie możliwość przejmowania instytucji finansowych, które wpadły w poważne tarapaty – donosi „Dziennik.WSJ Polska” (Nr z 10.02.2009 r.).  Zgodnie z  proponowaną ustawą Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji zagrożonym utratą płynności firmom poprzez dokapitalizowanie ich akcjami, obligacjami lub bankowymi papierami finansowymi. Projekt dotyczy rodzimych banków i zakładów ubezpieczeń z wyjątkiem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Według Centrum Informacyjnego Rządu, chodzi o dokapitalizowanie spółek, którym Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła podwyższenie funduszy własnych – pisze gazeta. O tym, czy działanie pomocowe zostanie udzielone, zadecyduje minister finansów po uzyskaniu opinii KNF i prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Gdy akcja pomocowa nie spełni oczekiwań i wspierana instytucja nie wywiąże się z umowy gwarancji, rząd będzie mógł złożyć wniosek o ustanowienie zarządu komisarycznego, umorzyć akcje służące wsparciu albo przedłożyć posiadane obligacje lub bankowe papiery wartościowe do przedterminowego wykupu. W ostateczności będzie można przejąć wspieraną instytucję jako „przymusowy wykup akcji od pozostałych akcjonariuszy po cenie wynikającej z aktualnej wyceny”.

Taniej ubezpieczysz flotę aut

Flotę samochodową można ubezpieczyć na dużo korzystniejszych warunkach niż pojedyncze samochody.  Im więcej masz aut, tym łatwiej się targować – tłumaczy „Rzeczpospolita” (Nr z 10.02.2009 r. Według gazety,  ubezpieczenie flotowe przeznaczone jest dla firm mających co najmniej kilka – kilkanaście samochodów (w Warcie wystarczy mieć pięć, a w Allianz ponad 20; im więcej aut, tym oferta jest korzystniejsza). Obejmuje ono autocasco, OC i zieloną kartę, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, czasem też ubezpieczenie szyb, dodatkowego wyposażenia i pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowania. Ubezpieczenie AC/KR może być rozszerzone o gwarantowaną sumę ubezpieczenia, niezmienną przez cały czas trwania umowy. Inną atrakcyjną opcją dodatkową jest możliwość wynajęcia auta zastępczego na koszt towarzystwa. Za opcje dodatkowe płaci się oddzielnie. W sumie ubezpieczenie flotowe jest tańsze, niż gdyby kupować polisę dla każdego auta osobno. Towarzystwa mają zróżnicowaną ofertę i dopuszczają indywidualne negocjowanie warunków umowy. Mogą np. odstąpić od wybranych wyłączeń odpowiedzialności wynikających z OWU, rozszerzyć ubezpieczenie o dodatkowe rodzaje ryzyka, indywidualnie ustalić udział własny klienta (warunki ubezpieczenia OC są standardowe).Zazwyczaj stosowany jest tzw. udział własny to kwota (podawana w ujęciu procentowym), o którą pomniejsza się odszkodowanie. Natomiast franszyza redukcyjna to ustalona w umowie stała kwota, którą odejmuje się od odszkodowania. Z kolei franszyza integralna polega na tym, że odszkodowanie nie jest wypłacane za szkody‚ których wartość nie przekracza określonej w umowie sumy.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawdź również
tagi