16 lutego, 2009

Kiedy od odszkodowania nie płaci się podatku dochodowego ?

Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego przez PZU odszkodowania z tytułu polisy OC za doznany uszczerbek na zdrowiu? Według „Gazety Prawnej” (Nr z 09.02.2009 r.), wypłaty z ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wprawdzie zwolnione z podatku dochodowego, ale nie wszystkie… za wyjątkiem odszkodowań, które dotyczą składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Dziennik podaje, że ze zwolnienia podatkowego nie korzystają także dochody uzyskiwane z inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową, która została zawarta na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej w sytuacji, kiedy to y ubezpieczenie jest związane z funduszami kapitałowymi. Rolą odszkodowania bowiem jest zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej szkody, nie stanowi ono zatem świadczenia, którego celem jest wzbogacenie podatnika.

Czytaj więcej »

Koniec instrukcji już bliski

W dniu 25 listopada 2008 r. odbyła się narada przedstawicieli Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz Stowarzyszenia Ekspertmot w sprawie utraty wartości handlowej (wartości sprzedażnej) pojazdu opartych na Instrukcji Określenia Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdu nr 1/2002

Czytaj więcej »

Sumy gwarancyjne OC zbyt niskie?

W ostatnim czasie Rzecznik Ubezpieczonych odnotował przypadki, w których istnieje zagrożenie, iż osoby poszkodowane otrzymujące ciągłe świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (np. renty, koszty leczenia) będą tych świadczeń pozbawione ze względu na wyczerpanie się sumy gwarancyjnej przyjętej w tym ubezpieczeniu.

Czytaj więcej »

Mogą być następne kary za opóźnienia wypłat odszkodowań

Na środowym posiedzeniu KNF ukarane za to zostało HDI Asekuracja. Gazeta wyjaśnia, że w ten sposób Komisja po raz pierwszy skorzystała z przysługującego jej od ponad roku prawa do karania towarzystw za opóźnianie wypłaty odszkodowania z polis OC. Postępowanie jest prowadzone przeciwko jeszcze ośmiu innym towarzystwom.

Czytaj więcej »

Kredyt ubezpieczyłem, a odszkodowania nie chcą mi przyznać

Nie wystarczy, że klient banku straci nogę. Podstawą do wypłaty odszkodowanie jest dopiero orzeczenie lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji przez co najmniej dwa lata. Większość nawet bardzo ciężkich chorób pod „całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji” się nie kwalifikuje. Firma, która sprzedaje takie niby-polisy, ma więc pewność, że nie będzie musiała zbyt często wypłacać odszkodowań. Klientowi banku, który – czasem za ciężkie pieniądze – wykupuje takie ubezpieczenie, wydaje się, że jest przezorny, że jeśli ciężko zachoruje, to ktoś przyjdzie mu z pomocą, by spłacić raty. Niestety, nikt nie przyjdzie.

Czytaj więcej »

Ubezpieczenia do remontu

Sejm szykuje zmiany w ubezpieczeniach. – Na pierwszy ogień powinny pójść polisy emerytalne, rolnicze i od klęsk żywiołowych – mówią zgodnie firmy ubezpieczeniowe

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi