D&O

Odszkodowanie warte 345 milionów dolarów

Amerykańska firma Imperial Sugar otrzymała od panelu swoich ubezpieczycieli najwyższe w historii ubezpieczeń pojedyncze odszkodowanie majątkowe za szkodę związaną z wybuchem. Wyniosło ono 345 mln USD i było związane z wybuchem pyłu cukrowego w rafinerii należącej do firmy w lutym 2008 roku. Poza stratami majątkowymi w zdarzeniu zginęło 14 osób,

Czytaj więcej »

Polisy D&O będą droższe ?

Firmy, które zawierały z bankami umowy opcji walutowych i poniosły na nich straty, będą miały utrudniony dostęp do polis D&O (directors and officers) – donosi „Parkiet” (Nr z 07.03.2009 r.).

Czytaj więcej »

Łącznie OC członków zarządu i rady nadzorczej spółki nie jest przychodem

Jak informuje „Gazeta Prawna” (Nr z 27.02.2009 r.), w sprawie obciążenia fiskalnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i członków rady nadzorczej zapadł bardzo korzystny wyrok dla członków zarządów, rad nadzorczych i spółek kapitałowych. Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł (sygn. akt III SA/Wa 2019/08, wyrok nieprawomocny), ze w sytuacji, gdy spółka akcyjna kupuje tego typu polisę łącznie, to ubezpieczenie nie stanowi przychodu tych osób, a zatem nie muszą oni płacić podatku dochodowego od osób fizycznych – podkreśla dziennik.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi