Posts Tagged ‘ PZM ’

Ubezpieczenie samochodu – niedozwolone praktyki

Sty 17th, 2012 | przez | Kategoria: Aktualności

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group ograniczały prawa konsumentów, pozbawiając ich części należnego odszkodowania. Prezes UOKiK nałożyła na ubezpieczycieli kary w łącznej wysokości ponad 4,6 mln zł Odszkodowanie należne konsumentowi z tytułu umowy autocasco nie może być pomniejszone o stawkę podatku VAT. Niestety, z doświadczeń UOKiK wynika, […]PZM TU ukarane przez UOKiK

Gru 14th, 2011 | przez | Kategoria: Aktualności

Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów ukarał kolejne towarzystwo ubezpieczeń. Był to efekt zakwestionowania przez instytucję zapisów w OWU AC należącego do Vienna Insurance Group Polskiego Związku Motorowego Towarzystwa Ubezpieczeń (PZM TU) Po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu przeciwko PZM TU UOKiK uznał, że zakład w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń autocasco stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. […]MTU zwalnia, strasznie zwalnia

Mar 12th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności, Artykuł Główny, Interwencje

Od kilku miesięcy można zaobserwować niepokojącą praktykę MTU, polega ona na kompletnym nie odpowiadaniu na korespondencję w sprawie likwidacji szkód. Poszkodowani czekają miesiącami a ubezpieczyciel milczy.