Archiwa dla październik 2009

Miliony dolarów odszkodowania za śmierć po wypiciu wody

paź 30th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

Ława przysięgłych z Sacramento przyznała 16 milionów dolarów odszkodowania rodzinie kobiety, która zmarła po wypiciu zbyt dużej ilości wody. Kobieta brała udział w konkursie radiowym, w który do wygrania była konsola do gier.Wyrok SN z dnia 5 września 2003 – sygn. akt II CKN 454/01

paź 27th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności, Prawo

1. Według art. 822 k.c. istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyraża się w tym, że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający. Taka konstrukcja prawna ubezpieczenia chroni ubezpieczającego, który wyrządził szkodę osobie trzeciej, chroni także osobę trzecią stwarzając gwarancję rzeczywistego uzyskania odszkodowania należnego jej na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. Odpowiedzialność sprawcy za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, w sytuacji gdy sprawcę i poszkodowanego łączą bliskie stosunki rodzinne, kształtuje się identycznie jak w innych przypadkach. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być w tym wypadku węższy od zakresu odpowiedzialności ubezpieczonego sprawcy szkody.Miliardy dolarów odszkodowań za chińskie płyty gipsowo-kartonowe?

paź 26th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

Prawdopodobnie tysiące domów w Stanach Zjednoczonych nadaje się do rozbiórki, bo użyte do ich budowy chińskie płyty gipsowo-kartonowe to zagrażające zdrowiu mieszkańców buble. Ustaliliśmy, że w Polsce takich płyt najprawdopodobniej nie ma.Odszkodowanie za bezprawny mandat?

paź 26th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności, Prawo

Kierowcy, którzy przyjęli mandaty, w czasie gdy straże miejskie nie mogły używać fotoradarów, nie mają szans na wznowienie postępowania.Chcesz pieniędzy, wnieś wpis

paź 26th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności, Prawo

W sprawach o ochronę dóbr osobistych nie ma zwolnienia z części opłaty sądowej. Jeśli zatem powód żąda pieniędzy, to od tej majątkowej części żądania uiszcza opłatę stosunkową wynoszącą 5 proc. wartości żądania, a od części niemajątkowej, np. przeprosin – opłatę stałą w wysokości 600 zł.„Wprost” jednak zapłaci 5 mln dolarów córce Cimoszewicza?

paź 26th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

Nie jest prawdą, że AWR „Wprost” nie wiedział o sprawie, jaką Małgorzata Cimoszewicz wytoczyła w Chicago tygodnikowi „Wprost”. Wydawca ją zlekceważył, a sąd zasądził gigantyczne odszkodowanie – 5 mln dolarów. Dotarliśmy do dokumentów, które potwierdzają, że pozwy doręczono do „Wprost”Odpowiedzialność zarządu dróg i jego ubezpieczyciela w zakresie OC

paź 24th, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności, Artykuł Główny, Prawo

Zarząd dróg, a pośrednio i jego ubezpieczyciel odpowiada na zasadzie winy, na co wskazuje kodeks cywilny w art. 415 poprzez stwierdzenie, że obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto wyrządził szkodę innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania. Oznacza to, iż obowiązek naprawienia szkody powstaje jedynie w razie takiego działania lub zaniechania (zaniedbania) zarządcy, które noszą znamiona winy, czyli naruszenia określonych obowiązków określonych w przepisach prawa.„Super Express” ma zapłacić odszkodowanie Koteckiej

paź 23rd, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

„Super Express” ma zapłacić Patrycji Koteckiej 30 tys. zł i przeprosić ją na pierwszej stronie gazety za publikację zdjęcia jej nagich piersi – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. – Ten wyrok ogranicza wolność słowa – twierdzi redaktor naczelny gazety.Polska płaci 25 tys. za odsiadkę

paź 22nd, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

6,5 tysiąca euro (około 25 tys. zł) wypłaci Polska Krzysztofowi Orchowskiemu i Norbertowi Sikorskiemu, dwóm więźniom, którzy poskarżyli się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na nieludzkie traktowanie. Ich godność naruszała wielkość cel, w których przebywali. Na jednego więźnia przypadało tam mniej niż trzy metry kwadratowe.Celowo spowodował sto wypadków, będzie siedział

paź 21st, 2009 | przez | Kategoria: Aktualności

Na 4,5 roku więzienia skazany został młody mężczyzna z okolic Manchesteru, w północno-zachodniej Anglii, który na zlecenie klientów celowo spowodował prawie sto wypadków samochodowych, na czym ubezpieczyciele stracili w sumie 1,6 mln funtów.