RPO

RPO: Trzeba uregulować działalność tzw. kancelarii odszkodowawczych. Marcin Wiącek interweniuje w MS  

RPO zwraca ministrowi uwagę na niezwykle istotny społecznie i wciąż nierozwiązany problem rynku usług firm, które w imieniu poszkodowanych obywateli dochodzą roszczeń o odszkodowania. Rosnący niepokój budzi bowiem napływ skarg w takich sprawach do Biura RPO. Od dawna jakość usług tych podmiotów jest krytykowana, bo są szkodliwe dla klientów. Chodzi

Czytaj więcej »

Poszkodowani: daleko od pomocy

Uczestnicy wczorajszej konferencji na temat losów ofiar wypadków drogowych zorganizowanej przez rzecznika praw obywatelskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Poszkodowanych w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego, byli zgodni, że wypadki te to znaczne straty nie tylko materialne, ale przede wszystkim społeczne.

Czytaj więcej »

Sumy gwarancyjne OC zbyt niskie?

W ostatnim czasie Rzecznik Ubezpieczonych odnotował przypadki, w których istnieje zagrożenie, iż osoby poszkodowane otrzymujące ciągłe świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (np. renty, koszty leczenia) będą tych świadczeń pozbawione ze względu na wyczerpanie się sumy gwarancyjnej przyjętej w tym ubezpieczeniu.

Czytaj więcej »
najnowsze
reklamy & sponsorzy
tagi